O AGENCIJI

Posedujemo
Veliko znanje i iskustvo u radu sa stranim kompanijama, ćerkama firmi stranih kompanija u Srbiji, izbegavanju dvostrukog oporezivanja, deviznom poslovanju, spoljnoj trgovini, uslugama, izradi elaborata o transfernim cenama..

Pružamo kvalitetne i pouzdane knjigovodstvene usluge kao i poreski konsalting pravnim i fizičkim licima, rezidentiima i nerezidentima.

Više od svega cenimo
Vaše vreme i Vas. Budite uvereni da ste u sigurnim rukama.

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

– Vodjenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvestaja
– Dvojno knjigovodstvo
– Prosto knjigovodstvo
– Knjigovodstvo za paušalno oporezovane obveznike
– Obracun PDV-a i izrada PDV dokumentacije
– Obračun zarada
– Prijave, promene i odjave zaposlenih i poslodavaca
– Ostale računovodstvene usluge

OSNIVANJE I PROMENE KOD PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIČKIH RADNJI

– Konsultacije pri izboru pravne forme
– Osnivanje svih oblika privrednih društava (DOO; AD; OD; KD)
– Osnivanje preduzetničkih radnji
– Promene koje se registruju u APR-u
– Izrada pravilnika i normativnih akata
– Izrada ugovora (o radu, o delu i drugih)

PORESKI KONSALTING

Konsultacije i poresko savetovanje
– Izrada poreskih prijava (porez na imovinu, porez na dohodak gradjana, PDV, porez na dobit pravnih – lica, akcize, doprinosi za socijalno osiguranje i sve ostale javne prihode)
– Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
– Učešće u poreskoj kontroli
– Izrada primedbi na zapisnik, žalbi, pismenih odbrana i drugih podnesaka
– Konsolidovani finansijski izveštaji
– Sve ostale usluge vezane za primenu poreskih propisa

TRANSFERNE CENE

Izrada izveštaja i elaborata o transfernim cenama od strane sertifikovanog lica za transferne cene (poreski obveznici, koji imaju finansijske transakcije sa povezanim licima, imaju zakonsku obavezu da predaju izveštaj o transfernim cenama poreskoj upravi uz poreski bilans)

Usluge koje pruža agencija
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi, Obračun zarada
Delatnosti firmi koje radi agencija
Građevina - izrada stanova, Građevina - podizvodjačI, Sekundarne sirovine, Ugostiteljstvo - restorani, Ugostiteljstvo - kafićI, Maloprodaja - frizeri I kozmetički saloni, Apoteke, Pekare, Preduzetnici, Paušalci, Male proizvodne firme, Velike proizvodne firme, Velike firme, Mikro preduzeća, Budžetske firme, Turističke agencije, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Kulturni dogadjaji, Medicinske usluge ambulante, Stomatološke ordinacije, Zdravstvene ustanove, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Poljoprivredna gazdinstva, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Projektantske firme, Rad na engleskom, Rad sa strancima, D.O.O., Benzinske pumpe