TAU FINANSIJE

Oglasa - 0

O AGENCIJI

Misija

Naša misija – kako kompanije koja pruža knjigovodstvene usluge, poresko i finansijsko savetovanje – je da pružanjem ekspertskih usluga omogućimo uspešno poslovanje naših klijenata

Vizija

Prepoznatljiv kvalitet u pružanju finansijskog i poreskog konsaltinga,
profesionalizam i inovativnost koji garantuju uspeh i ulivaju poverenje, jasna su vizija našeg poslovanja kako u domenu knjigovodstva, tako i u domenu savetovanja.

Tim

Pravi tim čine pravi ljudi. 15+ stručnjaka koji čine Tau Finansije tim brine o vašem poslovanju svakodnevno.

KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO

Naš tim poseduje spoj znanja i iskustva u domenu knjigovodstva, računovodstva, poreskog konsaltinga i finansija, a za naše klijente smo tu da ih obučimo i damo smernice u primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI). Naše poslovanje usmereno je na to da brzo, efikasno i blagovremeno obavimo sve knjigovodstvene poslove, vodeći računa o tome da našim klijentima štedimo vreme, novac i energiju.

PORESKI KONSALTING

Pored savetovanja u poslovanju klijentima pružamo mogućnost da iskoriste prednosti poreskog sistema u Srbiji , dajući im savete u oblasti poreskog planiranja, mogućnosti korišćenja poreskih olakšica, praćenje poslovanja i usaglašavanja privrednog subjekta sa važećom poreskom regulativom za sve vrste poreza.

OBRAČUN ZARADE

Pojednostavite upravljanje ljudskim resursima i kadrovskim aktivnostima tako što ćete sve procese prepustiti timu obučenom za obračune zarada.

FINANSIJSKI KONSALTING

Konsalting u oblasti finansija predstavlja potrebu savremene organizacije i u svim privrednim segmentima je u značajnoj ekspanziji. Tržište koje je sve razvijenije zahteva pouzdne finansijske informacije i savete koji doprinose minimalizaciji poslovnih rizika.

Usluge koje pruža agencija
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi