O AGENCIJI

U pripremi…

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Konsalting, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
SRPSKI
Broj zaposlenih
do 5 zaposlenih