O AGENCIJI

Mac računovodstvo je agencija sa iskustvom od preko 15 godina u oblasti računovodstva i finansija, osnovana kao podrška u poslovanju pre svega mikro i malim preduzećima.

Naš zadatak i cilj je da obavimo posao i prenesemo informacije nepohodne za funkcionisanje malih preduzeća u skladu sa važećim propisima, kao i da obezbedimo ažurnost i tačnost poslovnih knjiga kao preduslova za procenu finansijskog stanja agencije, uvida u najznačajnije troškove, donošenje poslovnih odluka ali i kontrolu poslovanja.

Mac računovodstvo je agencija koja zastupa individualni pristup svakom klijentu, i u skladu sa tim organizuje i ugovara dalju saradnju, kod nas nećete zvati call centar da bi ste dobili potrebnu informaciju, sa nama ćete uvek biti u toku i imati kompletan uvid u svoje poslovanje.

Način na koji posluje agencija Mac računovodstvo:

• Analiza potreba klijenta kroz jedan sastanak sa klijentom utvrdićemo potrebe njegovog poslovanja i najoptimalnije načine za pružanje naših usluga. Proces knjigovodstvenih usluga uslovljava: oblik organizovanja klijenta,vlasnička struktura, veličina društva, količina dokumentacije i podataka, mesto obrade podataka. Savremeni uslovi poslovanja uključuju broje mogućnosti automatizacije procesa obrade podataka što značajno ubrzava procese rada u našoj oblasti pa ulažemo velike napore da pomognemo našim klijentima da implementiraju ove mogućnosti u svoje poslovanje.

• Dostavjanje dokumentacije dogovaranje rokova za dostavu dokumentcije (pravilo 5+5 za dokumentovanje i knjiženje nastale promene), veoma značajna faza zbog blagovremenog knjiženja nastalih promena i obračuna pripadajućih poreza.• Odgovornosti i ispravnost dokumentacije klijent obavlja izradu verodostojne dokumentacije, proverava i odgovara za ispravnost i zakonitost poslovnih promena iskazanih u dostavljenoj dokumentaciji, Mac računovodstvo odgovara za pravilno i ažurno knjiženje poslovnih promena i izradu izveštaja a sve u skladu sa zakonom propisanim uslovima vođenja poslovnih knjiga i izrade izveštaja.Za sve dodatne informacije i pitanja stojimo vam na raspolaganju.

USLUGE
Osnivanje i registracija, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi, Statusne promene, Promene pravne forme, Finansijska analiza poslovanja