O AGENCIJI

Mac računovodstvo je agencija sa iskustvom od preko 15 godina u oblasti računovodstva i finansija, osnovana kao podrška u poslovanju pre svega mikro i malim preduzećima.

Naš zadatak i cilj je da obavimo posao i prenesemo informacije nepohodne za funkcionisanje malih preduzeća u skladu sa važećim propisima, kao i da obezbedimo ažurnost i tačnost poslovnih knjiga kao preduslova za procenu finansijskog stanja agencije, uvida u najznačajnije troškove, donošenje poslovnih odluka ali i kontrolu poslovanja.

Mac računovodstvo je agencija koja zastupa individualni pristup svakom klijentu, i u skladu sa tim organizuje i ugovara dalju saradnju, kod nas nećete zvati call centar da bi ste dobili potrebnu informaciju, sa nama ćete uvek biti u toku i imati kompletan uvid u svoje poslovanje.

Način na koji posluje agencija Mac računovodstvo:

• Analiza potreba klijenta kroz jedan sastanak sa klijentom utvrdićemo potrebe njegovog poslovanja i najoptimalnije načine za pružanje naših usluga. Proces knjigovodstvenih usluga uslovljava: oblik organizovanja klijenta,vlasnička struktura, veličina društva, količina dokumentacije i podataka, mesto obrade podataka. Savremeni uslovi poslovanja uključuju broje mogućnosti automatizacije procesa obrade podataka što značajno ubrzava procese rada u našoj oblasti pa ulažemo velike napore da pomognemo našim klijentima da implementiraju ove mogućnosti u svoje poslovanje.

• Dostavjanje dokumentacije dogovaranje rokova za dostavu dokumentcije (pravilo 5+5 za dokumentovanje i knjiženje nastale promene), veoma značajna faza zbog blagovremenog knjiženja nastalih promena i obračuna pripadajućih poreza.• Odgovornosti i ispravnost dokumentacije klijent obavlja izradu verodostojne dokumentacije, proverava i odgovara za ispravnost i zakonitost poslovnih promena iskazanih u dostavljenoj dokumentaciji, Mac računovodstvo odgovara za pravilno i ažurno knjiženje poslovnih promena i izradu izveštaja a sve u skladu sa zakonom propisanim uslovima vođenja poslovnih knjiga i izrade izveštaja.Za sve dodatne informacije i pitanja stojimo vam na raspolaganju.

Usluge koje pruža agencija
Osnivanje i registracija, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi, Statusne promene, Promene pravne forme, Finansijska analiza poslovanja
Delatnosti firmi koje radi agencija
Građevina - izrada stanova, Građevina - podizvodjačI, Sekundarne sirovine, Maloprodaja - str, Maloprodaja - trafike, Maloprodaja - frizeri I kozmetički saloni, Menjačnice, Apoteke, Pekare, Preduzetnici, Paušalci, Male proizvodne firme, Velike proizvodne firme, Velike firme, Mikro preduzeća, Budžetske firme, Turističke agencije, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Kulturni dogadjaji, Medicinske usluge ambulante, Stomatološke ordinacije, Zdravstvene ustanove, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Poljoprivredna gazdinstva, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Projektantske firme, Rad na engleskom, Rad sa strancima, D.O.O., Benzinske pumpe