LIBRIO CONSULT DOO

Oglasa - 0

O AGENCIJI

Knjigovodstvene usluge
Vođenje finansijskog knjigovodstva
Vođenje robno-materijalnog knjigovodstva
Tekuća savetodavna podrška u primeni propisa i računovodstva
Izrada poreskih obračuna u formi i u skladu sa Zakonom o PDV, Zakonu o porezu na dobit, Zakonu o porezu na dohodak građana, Zakonu o porezu na imovinu i drugim relevantnim propisima
Rad sa Poreskom upravom, Upravom javnih prihoda
Prijava i odjava radnika putem CROSO registra
Obračun zarada i naknada zarada, obračun prihoda van radnog odnosa
Izrada poreskih prijava za poreze i doprinose
Izrada finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskim rokovima
Izrada periodičnih izveštaja
Usluga osnivanja preduzetničke radnje/ društva sa ograničenom odgovornošću

USLUGE
Osnivanje i registracija, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi