LIBRIO CONSULT DOO

Oglasa - 0

O AGENCIJI

Knjigovodstvene usluge
Vođenje finansijskog knjigovodstva
Vođenje robno-materijalnog knjigovodstva
Tekuća savetodavna podrška u primeni propisa i računovodstva
Izrada poreskih obračuna u formi i u skladu sa Zakonom o PDV, Zakonu o porezu na dobit, Zakonu o porezu na dohodak građana, Zakonu o porezu na imovinu i drugim relevantnim propisima
Rad sa Poreskom upravom, Upravom javnih prihoda
Prijava i odjava radnika putem CROSO registra
Obračun zarada i naknada zarada, obračun prihoda van radnog odnosa
Izrada poreskih prijava za poreze i doprinose
Izrada finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskim rokovima
Izrada periodičnih izveštaja
Usluga osnivanja preduzetničke radnje/ društva sa ograničenom odgovornošću

Usluge koje pruža agencija
Osnivanje i registracija, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi
Delatnosti firmi koje radi agencija
Sekundarne sirovine, Ugostiteljstvo - restorani, Ugostiteljstvo - kafićI, Maloprodaja - str, Maloprodaja - trafike, Maloprodaja - frizeri I kozmetički saloni, Apoteke, Preduzetnici, Paušalci, Male proizvodne firme, Velike proizvodne firme, Velike firme, Mikro preduzeća, Budžetske firme, Turističke agencije, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Kulturni dogadjaji, Medicinske usluge ambulante, Stomatološke ordinacije, Zdravstvene ustanove, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Poljoprivredna gazdinstva, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Projektantske firme, Rad na engleskom, Rad sa strancima, D.O.O., Benzinske pumpe