O AGENCIJI

Knjigovodstvena agencija Dana plus Niš osnovana je 01.12.2006. sa sedištem u Nišu. Agencija ima 2 zaposlena radnika, od kojih je jedan ovlašćeni računovođa. Agencija je upisana u registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Radimo apsolutno sve knjigovodstvene usluge od otvaranja privrednog društva do likvidacije, otvaranja i brisanja preduzetnika, kompletne finansijske izveštaje, sve poreske prijave, tačno, ažurno i u skladu sa zakonom, zastupamo klijente kod poreskih organa. Naši klijenti su proizvodne, uslužne i trgovinske firme.

Softver koji agencija koristi
BIZNISOFT, DAN SISTEM
Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promene, Poreska administracija, Poresko savetovanje, Promene pravne forme, Finansijska analiza poslovanja, Likvidacija firme, Konsalting, Poslovi platnog prometa sa poslovnim bankama, Obračun zarada, Obračun PDV-a, Promene u APR-u, Poreske prijave, Finansijski izveštaji, Završni računi
Delatnosti firmi koje radi agencija
Građevina - ostalo, Ugostiteljstvo - restorani, Preduzetnici, Paušalci, Male proizvodne firme, Velike proizvodne firme, Građevina - podizvodjačI, Trgovina na veliko, Velike firme, Mikro preduzeća, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Stomatološke ordinacije, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Obrazovanje, Rad sa strancima, D.O.O.
Jezici koje pričamo u agenciji
SRPSKI