O AGENCIJI

Agencija za knjigovodstvene usluge Terazije 011 dugi niz godina pruža knjigovodstvene usluge za privredna društva i preduzetnike.

Iskustvo našeg kadra je veliko,obavljajući posao precizno, profesionalno i ažurno prilagođavajuci naše usluge svakom klijentu ponaosob.

Agencija za knjigovodstvene usluge Terazije 011 nudi usluge :

– Vrhunske, precizne i ažurne knjigovodstvene usluge
– Periodični i završni računi
– Vrhunsko poresko savetovanje
– Obračun PDV-a
– Zastupanje pred organima Poreske uprave
– Prijave, odjave radnika kao i pripremu svih ugovora i obrazaca vezanih za radne odnose
– Obracun zarada i naknada zarada
– Izradu M-4 obrazaca, PPP obrazaca
– Upis radnog staža
– Korespodenciju sa Poreskom Upravom
– Odgovornost za poveren posao
– Pouzdanost, ljubaznost
– Korektne cene naših usluga

Gore navedeno je samo deo posla koji obavljamo za naše klijente i sve u cilju zadovoljenja potreba istih.

USLUGE
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a