O AGENCIJI

Ovlašćeni računovodja licenca br. 006721.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi