O AGENCIJI

Knjigovodstvena agencija SIM osnovana je 2005 godine sa osnovnom delatnošću: vođenje poslovnih knjiga za privredna društva i preduzetnike. Osnivač i vlasnik agencije je Slavica Miljanić, ovlašćeni računovođa sa više od 40 godina iskustva u knjigovodstvenim poslovima.

Agencija ima 5 zaposlena radnika, svi sa znanjem engleskog jezika. Agencija ima iskustvo u vođenju poslovnih knjiga klijentima iz najrazličitijih oblasti. Pored pravnih subjekata iz oblasti privrede, takođe su zastupljena i pravna lica iz neprivrede, humanitarne organizacije, nevladine organizacije i sl.

Značajan je broj domaćih pravnih lica čiji su osnivači iz inostranstva, kao i nerezidentna pravna lica. Tako se u našoj Agenciji pružaju računovodstvene usluge firmama iz Velike Britanije, Francuske, Mađarske, Grčke, Bugarske…

Pružanje računovodstvenih usluga stranim kompanijama ima određene specifičnosti kao što su mesečni poslovni izveštaji na engleskom jeziku sa određenom bilansnom šemom, što naša firma uspešno realizuje.

Knjigovodstvo i računovodstvo
Kreiranje i dnevno dostavljanje klijentu svih knjigovodstvenih izveštaja standard je Agencije.

Platni promet
Klijent bira poslovnu banku sa kojom će sarađivati, a Agencija podržava saradnju sa svim bankama u gradu.

Poreska uprava
Kod ove usluge vredi postulat da Agencija odrađuje i završava sve u Poreskoj upravi.

Plate i kadrovi – socijalno
Agencija preuzima servisiranje prijave i odjave radnika, upis staža, predaja svih poreskih i drugih prijava i obaveznih izveštaja.

Usluge koje pruža agencija
Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi
Delatnosti firmi koje radi agencija
Građevina - izrada stanova, Građevina - podizvodjačI, Menjačnice, Apoteke, Pekare, Preduzetnici, Paušalci, Male proizvodne firme, Velike proizvodne firme, Velike firme, Mikro preduzeća, Budžetske firme, Turističke agencije, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Kulturni dogadjaji, Medicinske usluge ambulante, Stomatološke ordinacije, Zdravstvene ustanove, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Poljoprivredna gazdinstva, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Projektantske firme, Rad na engleskom, Rad sa strancima, D.O.O., Benzinske pumpe