ROYAL KONTO 614

Oglasa - 0

O AGENCIJI

Od usluga obavljamo:

 

osnivanje radnji i preduzeća,
osnivanje nerezidenata,
računovodstvene usluge za preduzetnike i preduzeća sa izradom završnih računa i poreskih prijava,
poreski konsalting u vezi aktuelnih poreskih propisa,
kontalting u vezi radnih odnosa sa obračunima zarada, prijavama, odjavama i promenama,
kontultacije u vezi arhivske građe,
zatvaranje odnosno likvidacija preduzeća,
konsultacije u vezi izgradnje, dogradnje, adaptacije i rekontrukcije građevinskih objekata.
Agencija poseduje licencu po važećim zakonskim propisima.

USLUGE
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi