O AGENCIJI

Agencija je osnovana 2006.godine. Obavljamo poslove vođenja poslovnih knjiga, prijave i odjave zaposlenih, obračun zarada, sastavljanje finansijskih izveštaja, izrada poreskih bilansa i prijava, obračun pdv-a i druge vrste javnih prihoda u nadležnosti Republičke poreske uprave, kao i podnošenje poreskih prijava u nadležnosti lokalne poreske administracije.

Agencija je upisana u registar pružalaca računovodstvenih usluga.

USLUGE
Knjigovodstvene usluge, Osnivanje i registracija, Obračun plata, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi