O AGENCIJI

ProAktiva je agencija  upisana u registar pružalaca računovodstvenih usluga rešenjem Komore ovlaščenih revizora i tako upisana u APR.

Agencija je osnovana 2020.-e godine posle dugogodišnjeg rada u knjigovodstvenim agencijama. Sa maksimalno profesionalanim timom radimo sve knjigovodstvene usluge od otvaranja privrednog društva do likvidacije, kompletne finansijske izveštaje, sve poreske prijave, tačno, ažurno i u skladu sa zakonom, zastupamo klijente kod poreskih organa.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promene, Finansijska analiza poslovanja, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promene u APR-u, Poreske prijave, Finansijski izveštaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
SRPSKI, ENGLESKI

FOTOGRAFIJE