O AGENCIJI

Agencija “PIN” je osnovana 2006. godine. Sedište je u Boru a izdvojeno mesto, registrovano u Beogradu. Naši poslovni partneri su privredna društva i preduzetnici iz različitih svera poslovanja, iz Bora, Beograda i Subotice. Kolektiv agencije broji četiri zaposlene. Posedujemo licencu i dozvolu za rad. Otvoreni smo za sve vrste saradnje iz oblasti računovodstva.

Softver koji agencija koristi
MINIMAX
Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promene, Poreska administracija, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promene u APR-u, Poreske prijave, Finansijski izveštaji, Završni računi
Delatnosti firmi koje radi agencija
Građevina - podizvodjačI, Građevina - ostalo, Sekundarne sirovine, Ugostiteljstvo - restorani, Ugostiteljstvo - kafićI, Maloprodaja - str, Maloprodaja - frizeri I kozmetički saloni, Pekare, Preduzetnici, Paušalci, Male proizvodne firme, Velike proizvodne firme, Velike firme, Mikro preduzeća, Budžetske firme, Turističke agencije, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Kulturni dogadjaji, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Projektantske firme, Rad na engleskom, Obrazovanje, Rad sa strancima, D.O.O.
Jezici koje pričamo u agenciji
SRPSKI, ENGLESKI