O AGENCIJI

Obračun zarada d.o.o. generiše ideju ponude iskustva i ekspertize računovodstvene kompanije Konteks d.o.o. koja usluge računovodstva i obračuna zarada pruža od 1990. godine.

Saradnja sa programerskom kompanijom koja nam omogućava perfektan softver za obračun zarada i podršku za održavanje i unapređenje softvera, mogućnost dodatnih zahteva i izveštaja u skladu sa potrebama klijenata.

Iskustvo u radu sa renomiranim inostranim kompanijama, kreiranje i priprema naprednih izveštaja za potrebe rukovodstva, izveštavanje za potrebe budžeta, komunikacija i izveštavanje na engleskom jeziku.

Tim stručnjaka iz oblasti obračuna zarada koji na mesečnom nivou vrši usluge za 1.100 zaposlenih i preko 100 fizičkih lica po osnovu ostalih obračuna.

Naše usluge:

Obračun zarada
Obračun zakupa nepokretnosti i zakupa pokretnih stvari
Obračuni bolovanja
Obračun ugovora o delu
Obračun autorskog ugovora
Obračun dividende
Obračun za angažovana lica preko omladinske zadruge
Obračun za privremene i povremene poslove
Obračun za preduzetnike koji isplaćuju ličnu zaradu
Obračun doprinosa za osnivače koji ne isplaćuju neto zaradu
Svi ostali obračuni na primer: solidarna pomoć, jubilarna nagrada, poklon deci zaposlenih, otpremnine…
Obračun godišnjeg poreza na dohodak građana
Podnošenje poreskih prijava , priprema dokumentacije za isplatu poreskih obaveza i naknada po svim vrstama navedenih obračuna
Ostale knjigovodstvene usluge

Pružanje usluge obračuna zarada KORISNIKA odnosi se na:

Obračun zarada zaposlenih u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o porezu na dohodak, Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i drugim zakonima, pravilnicima i podzakonskim aktima koji bliže uređuju obračun zarada
Podnošenje poreskih prijava u vezi sa obračunom zarada zaposlenih, priprema dokumentacije za isplatu poreskih obaveza i zarada zaposlenih, komunikacija sa bankom oko procedura za isplatu zarada u skladu sa zahtevom KORISNIKA
Podnošenje svih zakonski propisanih izveštaja vezanih za zarade u propisanim rokovima

Usluge koje pruža agencija
Obračuni bolovanja, Obračun zakupa nepokretnosti i zakupa pokretnih stvari, Obračun ugovora o delu, Obračun autorskog ugovora, Obračun dividende, Obračun za angažovana lica preko omladinske zadruge, Obračun za privremene i povremene poslove, Knjigovodstvo
Delatnosti firmi koje radi agencija
Autorska prava, Licence, Medicinske usluge ambulante, Usluge, IT usluge, Udruženja

FOTOGRAFIJE

VIDEO