O AGENCIJI

Agencija Nova vita uspešno posluje od 2016. godine i za to vreme stekla je poverenje značajnog broja klijenata ( privrednih društava i preduzetnika ), najviše zahvaljujući svojoj predanosti radu i individualnom i posvećenom odnosu prema svojim klijentima.

Agencija upisana je u Registar pružalaca računovodstvenih usluga i poseduje licencu o profesionalnoj osposobljenosti Saveza računovođa i revizora Srbije.

Agencija pruža sledeće usluge:

Računovodstveno evidentiranje svih poslovnih promena privrednih društava i preduzetničkih radnji
Obračune zarada, autorskih naknada, naknada po ugovoru o delu, zakupnina i sl.
Izradu godišnjih i periodičnih finansijskih izveštaja
Izradu poreskih bilansa
Obračun PDV-a
Prijavljivanje zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje i odjave sa osiguranja
Poreske prijave za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine
Poreske prijave za porez na imovinu
Sve vrste korespondencija sa poreskom upravom i poreskom administracijom
Zastupanje pred organima Poreske uprave
Dinarska i devizna plaćanja
Osnivanje privrednih društava i preduzetničih radnji
Registrovanje promena podataka privrednih društava i preduzetnika u APR-u

Usluge koje pruža agencija
Osnivanje i registracija, Knjigovodstvo, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Poslovi platnog prometa sa poslovnim bankama, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promene u APR-u, Poreske prijave, Finansijski izveštaji, Godišnji porez na dohodak građana, Obračuni bolovanja, Obračun zakupa nepokretnosti i zakupa pokretnih stvari, Obračun ugovora o delu, Obračun autorskog ugovora, Obračun dividende, Obračun za privremene i povremene poslove
Delatnosti firmi koje radi agencija
Građevina - podizvodjačI, Ugostiteljstvo - kafićI, Maloprodaja - frizeri I kozmetički saloni, Apoteke, Pekare, Preduzetnici, Paušalci, Velike proizvodne firme, Velike firme, Mikro preduzeća, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Projektantske firme, Rad na engleskom, Rad sa strancima, D.O.O.