O AGENCIJI

Agencija Nova vita uspešno posluje od 2016. godine i za to vreme stekla je poverenje značajnog broja klijenata ( privrednih društava i preduzetnika ), najviše zahvaljujući svojoj predanosti radu i individualnom i posvećenom odnosu prema svojim klijentima.

Agencija upisana je u Registar pružalaca računovodstvenih usluga i poseduje licencu o profesionalnoj osposobljenosti Saveza računovođa i revizora Srbije.

Agencija pruža sledeće usluge:

Računovodstveno evidentiranje svih poslovnih promena privrednih društava i preduzetničkih radnji
Obračune zarada, autorskih naknada, naknada po ugovoru o delu, zakupnina i sl.
Izradu godišnjih i periodičnih finansijskih izveštaja
Izradu poreskih bilansa
Obračun PDV-a
Prijavljivanje zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje i odjave sa osiguranja
Poreske prijave za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine
Poreske prijave za porez na imovinu
Sve vrste korespondencija sa poreskom upravom i poreskom administracijom
Zastupanje pred organima Poreske uprave
Dinarska i devizna plaćanja
Osnivanje privrednih društava i preduzetničih radnji
Registrovanje promena podataka privrednih društava i preduzetnika u APR-u

Usluge koje pruža agencija
Osnivanje i registracija, Knjigovodstvo, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Poslovi platnog prometa sa poslovnim bankama, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promene u APR-u, Poreske prijave, Finansijski izveštaji, Godišnji porez na dohodak građana, Obračuni bolovanja, Obračun zakupa nepokretnosti i zakupa pokretnih stvari, Obračun ugovora o delu, Obračun autorskog ugovora, Obračun dividende, Obračun za privremene i povremene poslove
Delatnosti firmi koje radi agencija
Građevina - podizvodjačI, Ugostiteljstvo - kafićI, Maloprodaja - frizeri I kozmetički saloni, Apoteke, Pekare, Preduzetnici, Paušalci, Velike proizvodne firme, Velike firme, Mikro preduzeća, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Projektantske firme, Rad na engleskom, Rad sa strancima, D.O.O.
Jezici koje pričamo u agenciji
ENGLESKI