O AGENCIJI

Knjigovodstvene usluge

Usluge koje nudimo su:

Osnivanje doo i preduzetnika.
Unos finansijskih podataka o prometu robe i usluga.
Evidencija i obračun PDV.
Izrada završnih računa.
Poresko i finansijsko savetovanje.

Dodatne usluge:

Elektronsko bankarstvo.
Obračun zarada i drugih naknada zarada.
Prijave i odjave radnika.
Finansijska analiza prihoda i troškova;
Detaljno i kontinuirano analiziranje prodaje i izrada planova prometa u cilju povećanja profita.

Šta nas izdvaja:

Individualan pristup svakom klijentu;
Pomoć pri kreiranju i organizaciji internog knjigovodstva;
Obuka zaposlenih za što efikasniji rad na poslovima knjigovodstva, računovodstva i administracije.
Trudimo se da svakom našem klijentu maksimalno pomognemo u prevazilaženju prepreka koje se nužno javljaju prilikom vođenja biznisa.

Cene knjigovodstvenih usluga

Cene knjigovodstvenih usluga zavise od delatnosti kojom se bavi pravno lice i obima posla. Broja zaposlenih, mesečnog broja ulaznih i izlaznih faktura u zemlji i inostranstvu. Takođe, zavise od ostalih dopunskih usluga kao što su usluge platnog prometa, izrada obaveznih akata i odluka, osnovnih i dopunskih ugovora o radu…

Cene knjigovodstvenih usluga se ugovaraju na mesečnom nivou.

USLUGE
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi