O AGENCIJI

Tim sa iskustvom od preko 15 godina.
Mi smo mlad i dinamičan tim eksperata iz oblasti knjigovodstva, obračuna zarada,  poslovnog i poreskog savetovanja. Članovi tima imaju dugogodišnje iskustvo u vođenju poslovnih knjiga i davanju saveta kako da uspešno poslujete uz optimalne poreske izdatke. Naša poslovna  politika i način rada je prilagođen digitalnom i sve zahtevnijem poslovnom okružnju. Kako je danas ključna brza i precizna informacija radi kvalitetnog planiranja finansija naša kuća je pravo mesto da nam poverite vaše poslovanje. Sa profesionalnim iskustvom poreko 15 godina tim MPR poslovnim partnerima nudi knjigovodstvene i druge usluge prilagođene njihovim potrebama. Svi partneri mogu da biraju iz seta standardnih ili pak dodatnih usluga.
Knjigovodstvena kuća MPR Beograd vam pruža sledeće usluge:

 • osnivanje pravnih lica i poslovno​ savetovanje
 • poresko savetovanje
 • računovodstvene usluge
 • usluge iz oblasti obračuna zarada

Osnivanje pravnih lica i poslovno savetovanje
Za svako poslovanje
potrebno je registrovati pravno lice. MPR je od samog početka sa vama. Tu smo da olakšamo vaše poslovanje dajući vam instrukcije kako da umanjite poslovni rizik, poboljšate performanse, stvorite dodatnu vrednost, i na taj način obezbedite rast i razvoj svog preduzeća. Brzo i efikasnom pružamo usluge:

Osnivanje d.o.o.

 • Statusne promene u APR (promena sedišta, promena naziva, direktora i ostalih podataka)
 • Osnivanje preduzetničkih radnji
 • Osnivanje udruženja
 • Osnivanje sportskih udruženja
 • Izrada poslovnog plana
 • Poresko savetovanje
 • Pre započinjanja poslovanja svima su potrebna početne informacije koje su od značaja kakvo tj. koje pravno lice da osnujete. U razgovoru sa nama dobijate ključne pravne i poreske informacije koje su od značaja za vašu odluku. Kontaktirajte nas i zakažite sastanak . Vaše je da planirate biznis a mi smo vam velika podrška u finansijskom planiranju. Važan deo savetovanja je poresko savetovanje koje obuhvata savetovanje iz oblasti poreza kao što su:

Porez na dohodak

 • Podnošenje poreskih projava za otpočinjanje delatnosti
 • Porez na dobit
 • Porez na dodatu vrednost
 • Saveti u vezi sa fiskalizacijom
 • Kupoprodaja imovine
 • Stalnim praćenjem zakonskih propisa iz ove oblasti, možemo vam pružiti najprofitabilnija rešenja.

  Računovodstvene usluge

 • Izrada kalkulacija maloprodaje i veleprodaje
 • Knjiženje kalkulacije maloprodaje i veleprodaje u finansijskom knjigovodstvu
 • Knjiženje poslovnih promena
 • Izrada KEP knjige
 • Knjigovodstvene usluge
 • Izrada platnog prometa
 • Blagajna
 • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura (KPR i KIR)
 • Obračun PDV-a i podnošenje poreske prijave (uz POPDV)
 • Obračun plata, poreza i doprinosa
 • Izrada godišnjeg obračuna u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i izrada godišnjih poreskih prijava
 • Popis, amortizacija i prevrednovanje osnovnih sredstava
 • Izrada završnog obračuna
 • Izrada periodičnih izveštaja
 • Usluge iz oblasti obračuna zarada
 • Obračun zarada zaposlenih (obračun bruto zarade, poreza i socijalnih doprinosa na zarade iz zarada zaposlenih)
 • Obračun porodiljskog i trudničkog bolovanja i priprema dokumenata za refundaciju
 • Obračun poreza i doprinosa na ugovore o delu
 • Obračun poreza i doprinosa na autorske honorare
 • Obračun poreza i doprinosa kod ostalih ugovora sa fizičkim licima
 • Obračun poreza na dohodak građana po drugim osnovama (npr. putni nalozi)
 • Obračun naknada za dolazak i odlazak sa posla (naknada proškova prevoza zaposlenih)
 • Priprema, generisanje i podnošenje svih obrazaca za poreze i sosocijalne doprinose Poreskoj upravi (PPP-PD, OD i OPJ obrasci)
 • Priprema i dostavljanje isplatnih listi, isplatnih listića i rekapitulacija zarada po mestu troška odnosno profitnom centru
 • Obračun obustava prema kreditima, administrativnim zabranama, dobrovoljnom osiguranju i izvršiteljima
 • Generisanje i slanje elektronskih naloga za plaćanje
 • Slanje grupnih naloga u banke preko kojih zaposleni primaju zarade
 • Godišnji izveštaj PPP o isplaćenim porezima po odbitku
Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promene, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promene u APR-u, Poreske prijave, Finansijski izveštaji, Završni računi