O AGENCIJI

Moje radno iskustvo je 20 godina, Agenciju sam registrovala 2011.godine. Prvi sertifikat SRRS sam Stekla 2010.godine, tako da sam kao preduzetnik sve vreme sertifikovani računovođa.

U 2022.stičem i sertifikat Ovlašćenog računovođe, sa kojim se I upisujem u Registar pružaoca računovodstvenih usluga 25.08.2022.godine. Agencija je registrovana 2011.godine.

Upisana je u Registar pružaoca računovodstvenih usluga 25.08.2022. Radimo sve knjigovodstvene i računovodstvene usluge, od registracije do likvidacije, sve poreske prijave, kompletne finansijske izveštaje, prijave/odjave radnika.

USLUGE
Knjigovodstvene usluge, Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi