O AGENCIJI

MM AGENCIJA je osnovana 1992. godine sa osnovnom delatnošću vođenja poslovnih knjiga za privredna društva i preduzetnike.

Agencija zapošljava veći broj sertifikovanih ovlašćenih računovođa i programera pa smo u mogućnosti da pružimo i softversku podršku. Radi se o savremenom i sertifikovanom knjigovodstvenom programu. Imamo organizovanu kurirsku službu tako da je dostava dokumentacije i njena obrada prava pesma – nema odlaska kod knjigovođe, gužvi i čekanja. Kompletno odgovaramo za obavljen posao tako da se vaše poslovanje svodi na to da drugim rečima radite vaš posao ne opterećujući se gomilama papira.

CENE USLUGA zavise od obima posla, a ne visine prometa. Nastojimo da našim radom, savetima i cenovnom politikom podržimo klijenta, a u cilju dugoročne poslovne saradnje.

Pre nego što bilo šta uradite, obratite nam se da vas posavetujemo.

KNjIGOVODSTVO

– kompletno vođenje svih zakonom propisanih poslovnih knjiga za sve vrste privrednih subjekata;
– izrada kompletnih godišnjih završnih računa;
– izrada svih vrsta obračuna zarada
– prijava i odjava radnika

RAČUNOVODSTVO

– analiziranje poslovanja
– uočavanje i upućivanje na propuste
– traženja najadekvatnijih rešenja za unapređenje poslovanja
– stalno praćenje zakonskih propisa
– planiranje, kontrola i računovodstveno informisanje

KONSALTING

Pružanje pomoći u vidu preporuke, definisanja i rešavanja problema u vezi kompletnog poslovanja klijenta.

PORESKO SAVETOVANjE

Preuzimamo kompletnu savetodavnu funkciju oko poreskih obaveza u okviru pozitivnih i drugih zakonskih propisa.

USLUGE
Osnivanje i registracija, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Završni računi