O AGENCIJI

MKM SKY je licencirano pravno lice, osnovano 1992.god, upisano u registar pružalaca računovodstvenih usluga u APR-u.

Naš cilj je da svakom klijentu ispunimo zahteve u što kraćem roku na najkvalitetniji način. Naš garant uspeha je dugogodišnja saradnja sa, uglavnom, građevinskim firmama, koje iz godine u godinu rastu.

Usluge koje MKM SKY d.o.o. pruža:

-vođenje glavne knjige

-analitička evidencija salda, konta, listing otvorenih stavki

-obračun poreza na dodatu vrednost

-vođenje poreskih evidencija preko portala E-uprave

-popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava

-vođenje blagajne

-obračun zarada i ostalih ugovora vezanih za isplatu fizičkim licima,

-prijave i odjave radnika,

-priprema izveštaja na Zahtev rukovodstva,

-e-razmena dokumentacije

-izrada završnog računa

-saradnja sa revizorskim kućama

USLUGE
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi