O AGENCIJI

MKM SKY je licencirano pravno lice, osnovano 1992.god, upisano u registar pružalaca računovodstvenih usluga u APR-u.

Naš cilj je da svakom klijentu ispunimo zahteve u što kraćem roku na najkvalitetniji način. Naš garant uspeha je dugogodišnja saradnja sa, uglavnom, građevinskim firmama, koje iz godine u godinu rastu.

Usluge koje MKM SKY d.o.o. pruža:

-vođenje glavne knjige

-analitička evidencija salda, konta, listing otvorenih stavki

-obračun poreza na dodatu vrednost

-vođenje poreskih evidencija preko portala E-uprave

-popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava

-vođenje blagajne

-obračun zarada i ostalih ugovora vezanih za isplatu fizičkim licima,

-prijave i odjave radnika,

-priprema izveštaja na Zahtev rukovodstva,

-e-razmena dokumentacije

-izrada završnog računa

-saradnja sa revizorskim kućama

Usluge koje pruža agencija
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi
Delatnosti firmi koje radi agencija
Građevina - izrada stanova, Građevina - podizvodjačI, Sekundarne sirovine, Maloprodaja - str, Menjačnice, Pekare, Male proizvodne firme, Velike proizvodne firme, Velike firme, Mikro preduzeća, Budžetske firme, Turističke agencije, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Kulturni dogadjaji, Medicinske usluge ambulante, Stomatološke ordinacije, Zdravstvene ustanove, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Poljoprivredna gazdinstva, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Projektantske firme, Rad na engleskom, Rad sa strancima, D.O.O., Benzinske pumpe