MEGA CONTO DOO

Oglasa - 0

O AGENCIJI

*** Osnivanje preduzetnika i privrednih društava

*** Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

*** Savetodavni poslovi u vezi sa porezom

*** Obračun zarada

U domen usluga koje smo u prilici da pružimo spadaju:

OSNIVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PREDUZETNIKA, UDRUŽENJA
REGISTRACIJA PROMENA U APR
USLUGE RAČUNOVODSTVA, KNJIGOVODSTVA
PLATNI PROMET
KADROVSKA EVIDENCIJA
OBRAČUN ZARADA I DRUGIH OPOREZIVIH PRIMANJA
PORESKI SAVETI FIZIČKIM LICIMA
SARADNJA SA PORESKOM UPRAVOM

Datum osnivanja:27.8.2009

USLUGE
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi