MEGA CONTO DOO

Oglasa - 0

O AGENCIJI

*** Osnivanje preduzetnika i privrednih društava

***Promene u Apr-u

***Sprovođenje postupka likvidacije

*** Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

*** Poresko savetovanje

*** Obračun zarada

 

U domen usluga koje smo u prilici da pružimo spadaju:

OSNIVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PREDUZETNIKA, UDRUŽENJA
REGISTRACIJA SVIH PROMENA U APR
USLUGE RAČUNOVODSTVA, KNJIGOVODSTVA
PLATNI PROMET
KADROVSKA EVIDENCIJA
OBRAČUN ZARADA I DRUGIH OPOREZIVIH PRIMANJA
PORESKI SAVETI FIZIČKIM LICIMA
SARADNJA SA PORESKOM UPRAVOM

SPROVOĐENJE POSTUPKA LIKVIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Datum osnivanja:27.8.2009

Usluge koje pruža agencija
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi, Promene pravne forme, Promene u APR-u, Finansijski izveštaji, Godišnji porez na dohodak građana, Obračuni bolovanja, Obračun zakupa nepokretnosti i zakupa pokretnih stvari, Obračun ugovora o delu, Obračun autorskog ugovora, Obračun dividende