O AGENCIJI

Uskoro opširnije…

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi