FINANACE TEAM DOO

Oglasa - 0

O AGENCIJI

Dobro došli u “Finance Team” online računovodstvo

Osnivanje i registracija pravnih lica/preduzetnika
Knjigovodstvene usluge
Likvidacija privrednih subjekata
Konsalting
Poresko savetovanje
Obračun plata
Obračun PDV-a
Završni računi
Poreske prijave
Knjigovodstvene Usluge

Ugovorne obaveze knjigovodstvene agencije FINANCE TEAM su:

izrada dokumenata o registraciji firme u poreskoj upravi pri otpočinjanju delatnosti
kontrola pre knjiženja knjigovodstvenih isprava
vođenje glavne knjige u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji
sastavljanje svih računovodstvenih iskaza
vođenje knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura
obračun PDV i sastavljanje propisane poreske prijave i POPDV
priprema izrada završnog računa
organizacija čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava
vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
vođenje dinarske i devizne blagajne
obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
izrađujemo potrebne bilanse i dokumenta za kredite
obračun zarada sa pripadajućim poreskim prijavama
obračun ugovora o delu, autorskih ugovora, zakupa i sl. sa por. prijavama
Naša prednost je da nemate obavezu dolaska u Agenciju, jer Vam se sve donosi na adresu sedišta, od potpisivanja i predaje dokumenata u nadležne poreske uprave do raznih izveštaja i naravno obrađenu dokumentaciju.

Osnovne knjigovodstvene usluge

U potpunosti je usaglasena sa Zakonom o racunovodstvu i reviziji i ostalim relevantnim propisima i sadrži sledeće:

1.0. Vodenje kompletnog knjigovodstva za pravna lica
1.1. Vodjenje glavne knjige
1.2. Vodjenje analitickih knjiga

Ostale knjigovodstvene usluge

Ostale knjigovodstvene usluge u potpunosti su prilagodjene potrebama i zahtevima korisnika.
Obuka kadrova korisnika
Konsalting (knjigovodstveni, finansijski, poreski)
Kontrola unosa dokumentacije kod korisnika …

Modernizujte svoje knjigovodstvo

Povećajte produktivnost kroz stalni i uvid u vaše preduzeće. To je prednost koju vam pruža elektronsko računovodstvo – knjigovodstveni softver na internetu.

Modernizuje poslovne procese i obradu troškova
Direktori malih i srednjih preduzeća i preduzetnici imaju sve izraženiju potrebu da u okviru svoje firme organizuju takav vid računovodstva koji će im omogućiti stalan pregled, praćenje i kontrolu poslovnih promena.

Ovo im može obezbediti elektronsko računovodstvo, bez obzira gde se nalazili, da li u firmi na službenom putu ili kući,sve što je potrebno je internet konekcija bilo sa računara ili telefona.

Koristeći elektronsko računovodstvo sami u vašoj firmi, kući ili svuda gde god da se nalazite možete sami obaviti sledeće poslove:

– kreiranje i izdavanje izlaznih računa
– pregled dugovanja i potraživanja
– pregled lagera robe i materijala i trgovačka evidencija
– izrada plata i kadrovska evidencija
– poreska evidencija
– izrada putnih naloga
– blagajna
– knjigovodstvene usluge privrednih subjekata
– knjigovodstvene usluge privrednih subjekata

Paket usluga koji nudi potpunu knjigovodstvenu uslugu

FINANCE TEAM vodi poslovne knjige za privredna društva i preduzetnike prema važećim propisima koji regulišu tu materiju u Republici Srbiji.

Svi poslovi, sva knjiženja, kao i izrada svih propisanih obračuna i obrazaca rade se na računaru uz primenu najsavremenijeg knjigovodstvenog softvera Minimax

Sa svakim klijentom zaključuje ugovor o vođenju poslovnih knjiga uz preciziranje ugovornih obaveza. Ugovorom je predviđena i mogućnost izmene svih elemenata ugovora uz saglasnost obe ugovorne strane. Predviđena je i mogućnost obema ugovornim stranama da na korektan i poslovan način prekinu ugovorni odnos.

Usluge koje pruža agencija
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi
Delatnosti firmi koje radi agencija
Građevina - izrada stanova, Građevina - podizvodjačI, Sekundarne sirovine, Maloprodaja - frizeri I kozmetički saloni, Apoteke, Pekare, Preduzetnici, Paušalci, Male proizvodne firme, Velike proizvodne firme, Velike firme, Mikro preduzeća, Budžetske firme, Turističke agencije, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Kulturni dogadjaji, Medicinske usluge ambulante, Stomatološke ordinacije, Zdravstvene ustanove, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Poljoprivredna gazdinstva, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Projektantske firme, Rad na engleskom, Rad sa strancima, D.O.O., Benzinske pumpe