O AGENCIJI

Dobro došli u “Finance Team” online računovodstvo

Osnivanje i registracija pravnih lica/preduzetnika
Knjigovodstvene usluge
Likvidacija privrednih subjekata
Konsalting
Poresko savetovanje
Obračun plata
Obračun PDV-a
Završni računi
Poreske prijave
Knjigovodstvene Usluge

Ugovorne obaveze knjigovodstvene agencije FINANCE TEAM su:

izrada dokumenata o registraciji firme u poreskoj upravi pri otpočinjanju delatnosti
kontrola pre knjiženja knjigovodstvenih isprava
vođenje glavne knjige u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji
sastavljanje svih računovodstvenih iskaza
vođenje knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura
obračun PDV i sastavljanje propisane poreske prijave i POPDV
priprema izrada završnog računa
organizacija čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava
vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
vođenje dinarske i devizne blagajne
obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
izrađujemo potrebne bilanse i dokumenta za kredite
obračun zarada sa pripadajućim poreskim prijavama
obračun ugovora o delu, autorskih ugovora, zakupa i sl. sa por. prijavama
Naša prednost je da nemate obavezu dolaska u Agenciju, jer Vam se sve donosi na adresu sedišta, od potpisivanja i predaje dokumenata u nadležne poreske uprave do raznih izveštaja i naravno obrađenu dokumentaciju.

Osnovne knjigovodstvene usluge

U potpunosti je usaglasena sa Zakonom o racunovodstvu i reviziji i ostalim relevantnim propisima i sadrži sledeće:

1.0. Vodenje kompletnog knjigovodstva za pravna lica
1.1. Vodjenje glavne knjige
1.2. Vodjenje analitickih knjiga

Ostale knjigovodstvene usluge

Ostale knjigovodstvene usluge u potpunosti su prilagodjene potrebama i zahtevima korisnika.
Obuka kadrova korisnika
Konsalting (knjigovodstveni, finansijski, poreski)
Kontrola unosa dokumentacije kod korisnika …

Modernizujte svoje knjigovodstvo

Povećajte produktivnost kroz stalni i uvid u vaše preduzeće. To je prednost koju vam pruža elektronsko računovodstvo – knjigovodstveni softver na internetu.

Modernizuje poslovne procese i obradu troškova
Direktori malih i srednjih preduzeća i preduzetnici imaju sve izraženiju potrebu da u okviru svoje firme organizuju takav vid računovodstva koji će im omogućiti stalan pregled, praćenje i kontrolu poslovnih promena.

Ovo im može obezbediti elektronsko računovodstvo, bez obzira gde se nalazili, da li u firmi na službenom putu ili kući,sve što je potrebno je internet konekcija bilo sa računara ili telefona.

Koristeći elektronsko računovodstvo sami u vašoj firmi, kući ili svuda gde god da se nalazite možete sami obaviti sledeće poslove:

– kreiranje i izdavanje izlaznih računa
– pregled dugovanja i potraživanja
– pregled lagera robe i materijala i trgovačka evidencija
– izrada plata i kadrovska evidencija
– poreska evidencija
– izrada putnih naloga
– blagajna
– knjigovodstvene usluge privrednih subjekata
– knjigovodstvene usluge privrednih subjekata

Paket usluga koji nudi potpunu knjigovodstvenu uslugu

FINANCE TEAM vodi poslovne knjige za privredna društva i preduzetnike prema važećim propisima koji regulišu tu materiju u Republici Srbiji.

Svi poslovi, sva knjiženja, kao i izrada svih propisanih obračuna i obrazaca rade se na računaru uz primenu najsavremenijeg knjigovodstvenog softvera Minimax

Sa svakim klijentom zaključuje ugovor o vođenju poslovnih knjiga uz preciziranje ugovornih obaveza. Ugovorom je predviđena i mogućnost izmene svih elemenata ugovora uz saglasnost obe ugovorne strane. Predviđena je i mogućnost obema ugovornim stranama da na korektan i poslovan način prekinu ugovorni odnos.

USLUGE
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi