ADVANCED FINANCE SOLUTIONS ARCHITECT

Oglasa - 0

Pošaljite poruku "ADVANCED FINANCE SOLUTIONS ARCHITECT"

Follow us

O AGENCIJI

Uskoro opširnije…

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promene, Poreska administracija, Promene pravne forme, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promene u APR-u, Poreske prijave, Finansijski izveštaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
SRPSKI, ENGLESKI