O AGENCIJI

Agencija FIDES je knjigovodstvena agencija koja egzistira od 1997. godine.

Vršilac usluga je OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA, sa sertifikatom dobijenim od Saveza računovođa 1999. godine.

Bavi se pružanjem knjigovodstvenih, finansijskih i savetodavnih usluga.

USLUGE
Osnivanje i registracija, Obračun plata, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi