O AGENCIJI

Experta je osnovana 2018. godine, a jezgro firme čini tim dobro uigranih knjigovođa koji je prethodnih nekoliko godina uspešno sarađivao u agenciji Alibris.

Fokusirani na kontinuiranu edukaciju i primenu stečenog znanja, nastavljamo svoj posao kroz novi računovodstveni servis orijentisan na mali biznis.

Naše tekstove o računovodstvenim i poreskim temama čitali ste na portalu MojaFirma.rs i blogu Alibris-a, a naš nastup na internetu zapazio je RNIDS koji nas je izabrao za svoju kampanju Moj posao Moj domen.

Naši klijenti ističu da cene to što ulažemo poseban trud da ih korak po korak vodimo kroz komplikovane procedure državnih institucija, da im na njima razumljivom jeziku predočimo opcije i obaveze i da budemo sigurni da barataju svim informacijama koje su im potrebne za donošenje dobrih poslovnih odluka.

Mi ćemo napraviti korak više kako bismo se prilagodili vašim potrebama i pružili vam što bolji servis.

U sekciji Usluge možete pogledati kako vam možemo pomoći u vezi sa vođenjem poslovnih knjiga, obračunom poreskih obaveza i drugim srodnim segmentima vašeg poslovanja.

Experta doo je upisana u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, na osnovu Rešenja o izdavanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga izdatog od strane Komore ovlašćenih revizora br. D-849-3428/22.

Usluge koje pruža agencija
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi
Delatnosti firmi koje radi agencija
Usluge, IT usluge