O AGENCIJI

Agencija EKVILIBRIJUM M osnovana je 2016.godine i upisana je u registar pružalaca računovodstvenih usluga Agencije za privredne registre.

Naš tim čine licencirane računovođe i sručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u privredi i bankarsko-finansijskom sektoru.

-Nudimo širok spektar usluga iz oblasti knjigovodstva, računovodstva , poreskog i finansijskog savetovanja, brojne knjigovodstveno-administrativne usluge kao što su pomoć i podrška za usluge platnog prometa, pomoć pri izradi dokumenata iz oblasti uvozno-izvoznih poslova, komunikacija i saradnja sa nadležnim organima kao i predaja posebnih izveštaja

-Nudimo  moderan pristup poslovanju tako što dajemo mogućnost online komunikacije i razmene dokumentacije putem maila,čime omogućavamo našim klijentima da se fokusiraju na poslovne aktivnosti

Usluge koje naša agencija može da Vam ponudi su:

 • Osnivanje i registracija preduzetnika/paušalaca/privrednih društava
 • Knjigovodstvene usluge:
 • Knjiženje dnevnih transakcija u skladu sa računovodstvenim principima i propisima Zakona o deviznom poslovanju
 • Vođenje glavne knjige,analitičke evidencije salda, konta, listinge otvorenih stavki,obračun amortizacije osnovnih sredstava
 • Obračun zarada I naknada zaposlenima I drugim radno angažovanim licima
 • PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada i predaja poreske prijave za PDV
 • Izrada poreskih bilansa I predaja poreskih prijava
 • Izrada I predaja godišnjeg finansijskog izveštaja
 • Izrada faktura
 • Poresko savetovanje
 • Transferne cene – izrada studija I izveštaja
Usluge koje pruža agencija
Osnivanje i registracija, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi
Delatnosti firmi koje radi agencija
Građevina - izrada stanova, Građevina - podizvodjačI, Maloprodaja - frizeri I kozmetički saloni, Menjačnice, Apoteke, Pekare, Preduzetnici, Paušalci, Male proizvodne firme, Velike proizvodne firme, Velike firme, Mikro preduzeća, Budžetske firme, Turističke agencije, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Kulturni dogadjaji, Stomatološke ordinacije, Zdravstvene ustanove, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Poljoprivredna gazdinstva, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Projektantske firme, Rad na engleskom, Rad sa strancima, D.O.O., Benzinske pumpe