O AGENCIJI

Šta nudimo?

Finansijsko i robno knjigovodstvo
PDV evidencije sa obračunom PDV-a
Sve ostale evidencije i obračune, po verodostojnoj dokumentaciji
Kompletna saradnja sa Poreskom upravom
Obaveštavanje klijenata o svim poreskim promenama

Ko smo?
Osnovani smo 1995. godine sa namerom da svakome ko pokuca na naša vrata omogućimo snalaženje u svetu RAČUNOVODSTVA i ostalih KNJIGOVODSTVENIH USLUGA.
Promenom vlasništva porodične firme, došli smo do toga da se u našoj Agenciji postiže kvalitet, ažurnost i tačnost koja zadovoljava sve potrebe naših klijenata.

Zašto izabrati nas?

Tačnost
Na prvom mestu je tačnost. Kvalitetan rad postižemo prilagođavanjem potrebama Vaše firme, štedimo Vaš novac i vreme.

Stručnost
Stručnost naših zaposlenih, koji se tokom godina usavršavaju na stručnim seminarima i dodatnom školovanju.

Informisanost
Smatramo da nije dovoljno da samo mi budemo informisani, nego da je važna i informisanost naših klijenata, te se trudimo da potrebne informacije dođu i do njih.

Informaciona tehnologija
Kako bismo brzo i efikasno zadovoljili potrebe naših klijenata, koristimo savremenu informacionu tehnologiju. Komunikacija putem elektronske pošte, stalna veza preko interneta kao i vrlo efikasan programski paket LIDDER, standardi su našeg poslovanja.

Računovodstvo – Knjigovodstvo
Kompletnu sintetiku i analitiku u skladu sa Zakonom o računovodstvu, finansijsko i robno knjigovodstvo, PDV evidencije sa obračunom PDV-a, sve ostale evidencije i obračune, po verodostojnoj dokumentaciji.

Poresko savetovanje
Kompletna saradnja sa poreskom upravom, obaveštavanje klijenata o svim poreskim promenama, sve vrste konsultacija o ostvarenoj dobiti, ukazivanje na propisane povlastice.

Konsalting poslovi – poslovno savetovanje
Sve vrste konsultacija kod otvaranja privrednog društva ili preduzetnika, davanje informacija o načinu obavljanja delatnosti u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije i objašnjenja svih zakona koji su vezani za poslovanje, otvaranje i likvidacija privrednog društva ili preduzetničke radnje, izrada biznis plana za potrebe klijenta, izrada periodičnog bilansa za potrebe tendera, kredita ili minusa.

Ostalo
Izrada svih vrsta opštih akata, stručna kontrola vaših poslovnih knjiga, pravni poslovi, kadrovski poslovi i svi poslovi vezani za radni odnos, prodaja raznog kancelarijskog materijala i opreme.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Finansijski izveštaji, Završni računi
Delatnosti firmi koje radi agencija
Građevina - izrada stanova, Građevina - podizvodjačI, Građevina - ostalo, Sekundarne sirovine, Maloprodaja - frizeri I kozmetički saloni, Menjačnice, Apoteke, Preduzetnici, Paušalci, Male proizvodne firme, Velike proizvodne firme, Velike firme, Mikro preduzeća, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Kulturni dogadjaji, Stomatološke ordinacije, Zdravstvene ustanove, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Poljoprivredna gazdinstva, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Projektantske firme, Rad na engleskom, Rad sa strancima, D.O.O., Benzinske pumpe