ECONOMIC SR

economic.subotica@gmail.com
Oglasa - 0

O AGENCIJI

Economic SR Subotica je knjigovodstvena agencija registrovana 08.03.2000. godine u Trgovačkom sudu u Subotici. Osnovna delatnost radnje je pružanje usluga knjigovodstvo i u finansijskom poslovanju preduzetnika, malih i srednjih preduzeća u Subotici i okolini.

Kancelarija knjigovodstvene agencije smeštena je u poslovnom prostoru na adresi – Subotica Jakšićeva 6. Sama istorija knjigovodsvenog preduzeća Ekonomik je slična gotovo svim malim firmama koje su s početkom tranzicije u Srbiji otpočele svoje delovanje. Kako je potreba za knjigovodstvenim uslugama rasla . Pronalaženje novih informatičkih rešenja i postavljanje bolje organizacije posla danas smo došli do organizovanijeg poslovanja kroz nekoliko međusobno povezanih celina: odeljak finansijske operative i likvidature, odeljak za izradu ličnih dohodaka, odeljak finansijskog knjigovodstva i odeljak za informisanje i konsalting, knjigovodstvo.

Knjigovodstvena agencija Economic obavlja usluge u svojim prostorijama koje su za to adekvatno opremljene. U izuzetnim slučajevima usluga se obavlja i u prostorijama klijenta, ukoliko je ugovorena usluga konsaltinga ili se pretežni deo operativnog poslovanja klijenta obavlja od strane njegovih radnika i na njegovoj opremi.

Usluge koje naša firma može obavljati su:

 • poslovi finansijskog knjigovodstva i knjigovodstva osnovnih sredstava – vođenje glavne knjige i sastavljanje svih potrebnih izvještaja za preduzeća i preduzetnike.
 • poslovi pripreme naloga za plaćanje, te njihovo podnošenje u određene banke, kao i podizanje bankovnih izvoda
 • blagajničko poslovanje , obračun putnih naloga i materijalnih troškova
 • obračun plata , naknada i honorara
 • porezno i drugo poslovno savetovanje
 • registracija i preregistracija preduzeća pri Agenciji za privredne registre
 • fiskalna politika
  – Fiskalni prihodi (porezi i doprinosi)
  – Praćenje zakonskih propisa o javnim prihodima (porezi i doprinosi) koji opterećuju i odlivaju finansijska sredstva preduzeća.
 • Monetarno kreditna politika
  – Količina novca u opticaju (Utiče na ekonomsku stabilnost i finansije preduzeća)
  – Način raspolaganja i alokacija novca (Utiču na donošenje poslovnih odluka i planiranje)
 • Finansijska analiza
  – Interna – Analiza bilansa stanja i bilansa uspeha
  Analiza bilansa stanja bavi se finansijskim statusom imovine, odnosno analizom sredstava i izvor sredstava preduzeća.
  Eksterna – Analiza za potrebe kreditora i poverilaca
  Izrada biznis plana i pripremanje druge dokumentacije.
 • Finansijsko planiranje
  – Planska delatnost u domenu finansija u skladu sa ciljevima preduzeća
  – Prognoza priliva i odliva sredstava
  – Sagledavanje različitih alternativa u vezi sa optimalnom upotrebom i nabavkom sredstava plaćanja
 • Finansijska kontrola
  – Kontrola zasnovana na finansijskom planu
  Učestalost finansijske kontrole jako je značajna jer ukoliko dodje do negativnih kretanja može blagovremeno da se reaguje na poslovnu aktivnost i finansije.
  Kontrola zasnovana na bilansu uspeha i bilansu stanja.
  Važna kontrola koju treba posmatrati komplementarno sa kontrolom zasnovanom na finansijskom planu.
  Kontrola zasnovana na instrumentima finansijske analize.
 • Organizovanje finansijske funkcije
  – Način organizovanja finansijske funkcije, u okviru preduzeća, je jedan od bitnih elemenata od kojih zavisi uspešnost i efikasnost menadžmenta.
 • Finansijsko upravljanje
  – Upravljanje fiksnim i obrtnim kapitalom.

Prema zahtevu korisnika mogu se obaviti i određeni poslovi koji čine deo opštih administrativnih poslova, a misli se na pripremu raznih ugovora i odluka koje su temelj za knjiženje, neke preduzetničke usluge, usluge pripreme podataka za banku kod dobivanja kredita , usluge prijave i odjave rafnika i sl. Takođe se prema zahtevu korisnika mogu napraviti izvještaji za vlasnika koji odgovaraju parametrima njegove kontrole poslovanja i donošenju odluka.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promene, Poreska administracija, Promene pravne forme, Finansijska analiza poslovanja, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promene u APR-u, Poreske prijave, Finansijski izveštaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
SRPSKI, ENGLESKI, MAĐARSKI