DRAGOSVET

dragosvet.agencija@gmail.com
Oglasa - 0

O AGENCIJI

Osnivanje i registracija pravnih lica

Likvidacija firme

Konsalting

Knjigovodstvene usluge

Obračun zarada

Obračun pdv-a

Završni racuni

Poreske prijave

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promene, Promene pravne forme, Finansijska analiza poslovanja, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promene u APR-u, Poreske prijave, Finansijski izveštaji, Završni računi