O AGENCIJI

Usmeravamo poslovanje na kvalitetne i dugoročne odnose sa klijentima  i prilagođavamo se njihovim potrebama, kako bi im dali osećaj sigurnosti i stekli pouzdanog partnera.
Pružamo kvalitetnu uslugu, podršku i informacije koje su svakom klijentu potrebne.

Sve na jednom mestu

 • Osnivanje pravnih lica
 • Računovodstvene usluge
 • Poresko savetovanje
 • Izveštaj o transfernim cenama
 • Pomoć prilikom odabira softvera
 • Likvidacije preduzeća
 • Postanite i Vi jedan od naših zadovoljnih klijenata

Osnivanje / registracija

 • Konsultacije o izboru pravne forme,
 • Priprema dokumentacije za osnivanje,
 • Prijava u Agenciji za privredne registre,
 • Evidentiranje u Poreskoj upravi,
 • Podrška prilikom izrade elektronskog sertifikata.

Knjigovodstvene usluge

 • Vođenje poslovnih knjiga/evidencija,
 • Analitičke evidencije salda, konta, listinge otvorenih stavki,
 • Vođenje računovodstva po troškovnim mestima i projektima,
 • Obračun poreza na dodatu vrednost,
 • Vođenje poreskih evidencija,
 • Vođenje blagajne,
 • Izrada i knjiženje putnih naloga,
 • Vođenje registra osnovnih sredstava i amortizacija,
 • Izrada završnog računa,
 • Izrada svih obrazaca, izveštaja i obračuna koji proizilaze iz navedenog,
 • Mesečna priprema izveštaja za interne potrebe,
 • Priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica

Obračun zarada, naknada i drugih davanja

 • Obračun svih naknada zarada uključujući i obračun za bolovanje,
 • Obračun poreza i doprinosa, kao i podnošenje poreskih prijava,
 • Ažuriranje i provera ispravnosti podataka,
 • Izrada ugovora o radu, rešenja o godišnjim odmorima,
 • Elektronska prijava/odjava radnika,
 • Naknade i druga primanja koja nemaju karakter zarade itd.

Poresko savetovanje

 • Praćenje propisa, obaveštavanje klijenata o promenama u propisima i poresko savetovanje.
 • Izrada predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom.

Likvidacije preduzeća ili preduzetničke radnje

 • Pokretanje postupka likvidacije,
 • Izrada i predaja likvidacionih izveštaja i odluka,
 • Izrada i predaja finansijskih izveštaja u postupku likvidacije,
 • Gašenje preduzeća ili preduzetničke radnje.
Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promene, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promene u APR-u, Poreske prijave, Finansijski izveštaji, Završni računi
Delatnosti firmi koje radi agencija
Građevina - izrada stanova, Građevina - podizvodjačI, Građevina - ostalo, Sekundarne sirovine, Ugostiteljstvo - restorani, Ugostiteljstvo - kafićI, Maloprodaja - frizeri I kozmetički saloni, Menjačnice, Apoteke, Pekare, Preduzetnici, Paušalci, Velike proizvodne firme, Velike firme, Mikro preduzeća, Budžetske firme, Turističke agencije, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Kulturni dogadjaji, Stomatološke ordinacije, Zdravstvene ustanove, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Projektantske firme, Rad na engleskom, Rad sa strancima, D.O.O., Benzinske pumpe