O AGENCIJI

Radno iskustvo preko 25 godina.

Radimo apsolutno sve knjigovodstvene usluge od otvaranja privrednog društva do likvidacije, kompletne finansijske izveštaje, sve poreske prijave, tačno, ažurno i u skladu sa zakonom, zastupamo klijente kod poreskih organa.

USLUGE
Osnivanje i registracija, Obračun plata, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi