O AGENCIJI

Mi smo kancelarija koja se bavi pružanjem širokog spektra usluga iz oblasti računovodstva i poreskog i poslovnog savetovanja. Upisani smo u Registar pružalaca računovodstvenih usluga pri Agenciji za privredne registre.

Naše znanje stečeno kroz formalno obrazovanje i konstantno usavršavanje kao i naše iskustvo omogućavaju nam da računovodstvo posmatramo kroz malo širu perspektivu od uobičajene i na taj način pružimo našim klijentima jako širok spektar usluga različite složenosti

Računovodstvo:

Pored standardnih usluga vodjenja poslovnih knjiga i usluga izveštavanja i analize izveštaja bavimo se i uslugama nadzora i organizovanja internog sektora za računovodstvo:

Aktivno praćenje tansakcija,
Kontrola knjiženja u glavnoj knjizi,
Organizacijom računovodstvenog informacionog sistema kako bi interne informacije bile tačne i blagovremene,
Uspostavljanje sistema interne kontrole,
Uspostavljanje procedura koje bi standardizovale procese i smanjile verovatnocu greske pojedinca,
Obračuni cena kostanja učinaka i usluga
I razne druge usluge iz oblasti na zahtev.
Poresko savetovanje:

Kontrola pripemljenih ili i priprema poreskih prijava,
Tumačenje i komentarisanje poreskih aspekata pojedinačnih transakcija klijenta,
usluge usaglašenosti sa lokalnim normativima,
kontrola poreskih prijava pripremljenih od strane klijenta,
poresko planiranje i poresko računovo
Poslovno savetovanje:

Savetovanje i podrška prilikom osnivanja privrednih društava,
savetovanje i analiza poslovnih kombinacija spajanja i razdvajanja privrednih društava,
likvidacija i stečaj,
komentarisanje komercijalnih uslova sa računovodstvenog i poreskog aspekta,
komentarisanje računovodstvenih isprava;

USLUGE
Konsalting, Poresko savetovanje