O AGENCIJI

CLAVIS NET DOO KNJAŽEVAC je srpska firma osnovana 2002. godine.

Firma je postojana , koja se razvija – a taj trend se održava i dalje.Vođeni principima pouzdanosti, poverenja i posvećenosti, uspostavili smo čvrste odnose s našim partnerima i klijentima što je dovelo do uzajamnog razvoja i neprestanog poboljšanja.

Koristimo vrhunsku informacionu tehnologiju, sa stručno – profesionalno licenciranim kadrom, advokatskom kancelarijom i timskim radom obezbeđujemo organizovano i pravilno vođenje posla.

Po Rešenju Komore ovlašćenih revizora,izdata je dozvola za rad i firma je upisana u registar pružaoca računovodstvenih usluga.

Iskustvo od preko 25 godina u poslovanju, znanje, poznavanje propisa i Zakona u kombinaciji sa najnovijim tehnologijama su naša preporuka.

Knjigovodstvene usluge,računovodstvene usluge i konsalting

Kontrola pre knjiženja knjigovodstvenih isprava
Vođenje glavne knjige u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji
Sastavljanje svih računovodstvenih iskaza
Vođenje knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura
Obračun PDV i sastavljanje propisane poreske prijave
Izrada kalkulacija za veleprodaju, maloprodaju, uvoz,izvoz
Vođenje knjige evidencije prometa i usluga
Obračun proizvodnje za proizvodne firme
Obračun kamata po svim osnovama
Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
Vođenje dinarske i devizne blagajne
Obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
Izrada potrebnih bilansa i dokumenata za kredite
Obračun zarada sa pripadajućim poreskim prijavama i virmanima
Elektronska predaja obrazaca PPP PD pre svake isplate zarade i drugih vrsta prihoda
Izrada M-4 obrasca radi upisa staža zaposlenima
Izrada ugovora o delu, autorskih ugovora, zakupa i slično
Izrada svih obrazaca o prijemu i prestanku radnog odnosa zaposlenih
Priprema izveštaja o poslovanju i izrada završnog računa
Analiza poslovanja za izradom bilansa i obračunom rezultata po zahtevu klijenta
Kosalting privrednim subjektima
Elektronsko bankarstvo
Kurirska služba

*Cenu knjigovodstvene usluge diktira klijent.

USLUGE
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi