BUSINESS ASSISTANCE DOO

Oglasa - 0

O AGENCIJI

Privredno društvo Business Assistance doo je osnovano 2017. godine u cilju pružanja konsultantskih usluga. Osnivač, zaposleni i saradnici, svoje ogromno i dugogodišnje iskustvo udružili su kao izraz želje da pomognu klijentima u svim vrstama konsultantskih usluga. U svom sastavu ima magistra ekonomskih nauka sa preko 30 godina iskustva na poslovima upravljanja i finansija, iskusne pravnike i menadžere iz oblasti finansija. Svako predstavlja priznatog eksperta u svom delokrugu poslova.

Društvo pruža usluge osnivanja i registracije pravnih lica, kao kompletne računovodstvene usluge, budući da je Rešenjem Komore ovlašćenih revizora broj D – 3224 – 8710/22 od 23.12.2022. godine dobilo dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga.

Za klijente koji nam povere kompletno vođenje poslovnih knjiga, društvo vrši usluge poreskog savetovanja potpuno besplatno i neograničeni broj puta tokom godine. Takođe, zastupa klijente pred poreskim organima.

Za privredna društva i preduzetnike koji sami vode računovodstvo, a imaju potrebu za pojedinim vrstama usluga, kao što su obračun zarada, izrada završnih racuna, interna revizija i slično, moguće je pružanje i tih vrsta usluga.

Osim toga, društvo vrši izradu investicionih elaborata i biznis planova, kao i izradu godišnjih programa poslovanja za javna preduzeća.

Usluge:

  • Osnivanje i registracija pravnih lica
  • Računovodstvene usluge
  • (knjiženje dokumentacije, obračun zarada, poreske prijave, godišnji finansijski izveštaji)
  • Obračun zarada
  • Direktno povezivanje sa SEF-om
  • Interna revizija
  • Poresko savetovanje
  • Zastupanje pred poreskim organima
  • Izrada investicionih elaborata i biznis planova
  • Izrada godišnjih programa poslovanja za javna preduzeća
Usluge koje pruža agencija
Osnivanje i registracija, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi
Delatnosti firmi koje radi agencija
Građevina - izrada stanova, Građevina - podizvodjačI, Sekundarne sirovine, Ugostiteljstvo - restorani, Ugostiteljstvo - kafićI, Maloprodaja - str, Menjačnice, Apoteke, Pekare, Preduzetnici, Paušalci, Male proizvodne firme, Velike proizvodne firme, Velike firme, Mikro preduzeća, Budžetske firme, Turističke agencije, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Kulturni dogadjaji, Medicinske usluge ambulante, Stomatološke ordinacije, Zdravstvene ustanove, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Poljoprivredna gazdinstva, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Projektantske firme, Rad na engleskom, Rad sa strancima, D.O.O., Benzinske pumpe