O AGENCIJI

Agencija posluje više od 10 godina i nudi veliki broj usluga pravnim licima svih privrednih grana.
​Uz unapređen imidž trudimo se da zadržimo poverenje i blagonaklonost postojećih klijenata, ​a svojom profesionalnošću i efikasnošću
​pridobijemo novu klijentelu.

Vođenje knjiga prepustite nama a vi se fokusirajte na primarnu delatnost.

 • Sve što je potrebno za eRegistraciju jeste kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji.​
  Rešenje o osnivanju se u formi e-dokumenta dobija na unetu e-mail adresu ili se preuzima iz same aplikacije.
  Kod eRegistracije DOO potrebno je priložiti Osnivački akt u formi elektronskog dokumenta potpisan e-potpisom člana društva, odnosno zakonskog zastupnika društva ukoliko je budući član domaće privredno društvo.
  Brzo i lako.

 

 • Priprema Ugovora o radu
 • Prijava zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje
 • Priprema mesečnog obračuna zarada i platnih listića
 • Priprema i podnošenje poreske prijave PPP-PD
 • Priprema elektronskih naloga za prenos
 • Slanje platnih listića na e-mail adrese zaposlenih
 • Priprema izveštaja o mesečnom obračunu zarada
 • Priprema dokumentacije o raskidu radnog odnosa i odjava zaposlenih sa obaveznog socijalnog osiguranja
 • Knjiženje poslovnih dokumenata
 • Analitička evidencija kupaca, dobavljača, osnovnih sredstava, zaliha itd.
 • Priprema i podnošenje seta finansijskih izveštaja
 • Podnošenje poreskih prijava
 • Usaglašavanje stanja duga kod Poreske uprave
 • Vođenje poreskih evidencija (ePorezi i lpa.gov.rs)
 • Usaglašavanje potraživanja i obaveza

 

 • Redovno pratimo dešavanja i promene u poreskom sistemu
 • Jaka i stabilna pravna podrška kada je reč o računovodstvenom i poreskom zakonodavstvu
 • POREZ NA DOHODAK GRAĐANA
 • POREZ NA DODATU VREDNOST
 • POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA
 • POREZ NA IMOVINU
 • Proverite usklađenost svojih poslovnih procesa sa zakonskom regulativom
Softver koji agencija koristi
MINIMAX
Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promene, Poreska administracija, Finansijska analiza poslovanja, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savetovanje, Poslovi platnog prometa sa poslovnim bankama, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promene u APR-u, Poreske prijave, Finansijski izveštaji, Završni računi
Delatnosti firmi koje radi agencija
Građevina - izrada stanova, Građevina - podizvodjačI, Građevina - ostalo, Ugostiteljstvo - restorani, Ugostiteljstvo - kafićI, Maloprodaja - frizeri I kozmetički saloni, Preduzetnici, Paušalci, Male proizvodne firme, Velike proizvodne firme, Velike firme, Mikro preduzeća, Robno-materijalno knjigovodstvo, Stomatološke ordinacije, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Usluge, IT usluge, Projektantske firme, Rad na engleskom, Obrazovanje, Rad sa strancima, D.O.O.
Jezici koje pričamo u agenciji
SRPSKI, ENGLESKI
Broj zaposlenih
do 5 zaposlenih