O AGENCIJI

Knjigovodstvene usluge
vodjenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige;
vodjenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;
izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vodjenje KEPU knjige;
vodjenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV;
analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbedjivanja informacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka u pravcu plaćanja najmanjih poreskih dažbina u skladu sa važećim propisima (korišćenje zakonom predvidjenih olakšica, subvencija za novozaposlene i slično)
izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, kod srednjih pravnih lica i bilans tokova gotovine, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno dohodak gradjana.

Platni promet i banke
Gotovinski platni promet
predaja pazara, zajmova i drugih uplata na račun klijenta putem kurirske službe Agencije
podizanje plata, zajmova i drugih isplata sa računa klijenta putem kurirske službe Agencije;
priprema specifikacija i realizacja u bankama naplate čekova tekućih računa gradjana
Bezgotovinski platni promet
elektronski platni promet – e-banking
Platni promet sa inostranstvom
izvršavanje platnog prometa sa inostranstvom
predaja propisanih izveštaja Deviznom inspektoratu Ministarstava finansija
Zarade, Kadrovi, Zdravstveno osiguranje
Obračun zarada i drugih oporezivih isplata
obračun zarada za radnike, direktore, osnivače i vlasnike – neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto zarada kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana;
obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u RFZO;
obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, troškovi službenog puta…);
obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;
obračun zakupnina, kapitalnih dobiti;
vodjenje analitičkog knjigovodstva zarada;
vodjenje evidencija o svim obračunima i isplatama, a u svhu izrade M-4.
Napomena: Kod svih obračuna podrazumeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave i predaju Poreskoj Upravi.

Kadrovi – Zdravstveno osiguranje
prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika
izrada I overa zdravstvenih kartica;
izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično;
upis zarada za preduzetnike u analitičku evidenciju Fonda PIO;
upis staža zaposlenim u preduzećima – izrada M-4 obrasca;
Poreska uprava
uzimanje listinga (stanja računa) i uskladjivanje stanja,
sredjivanje poreske situcije, rešavanje preknjižavanja i povraćaja poreza,
predaja poreskih prijava,
učešće u poreskom postupku umesto klijenta,
sva korespondencija klijenta sa Poreskom upravom.

Usluge koje pruža agencija
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi
Delatnosti firmi koje radi agencija
Građevina - izrada stanova, Građevina - podizvodjačI, Sekundarne sirovine, Maloprodaja - frizeri I kozmetički saloni, Menjačnice, Apoteke, Preduzetnici, Paušalci, Male proizvodne firme, Velike proizvodne firme, Velike firme, Mikro preduzeća, Budžetske firme, Turističke agencije, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Kulturni dogadjaji, Medicinske usluge ambulante, Stomatološke ordinacije, Zdravstvene ustanove, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Poljoprivredna gazdinstva, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Projektantske firme, Rad na engleskom, Rad sa strancima, D.O.O., Benzinske pumpe