O AGENCIJI

Sertifikat računovođe od saveza računovođa Beograd od 2000. godine.

Agencija Bilans postoji 20 godina. Imamo uspešan rad u svim oblastima knjigovodstvenih poslova, što nam je za pohvalu da nijedan naš klijent nije bio kažnjen našom krivicom. Dobijali smo vše povelja i pohvala za naš rad.

Najčešće usluge su kompletne knjigovodstvene usluge sa izradom završnih računa i PDV obračuna kao i prijave, odjave radnika, obračun zarada, zakupa i drugih isplata. Predaja svih poreskih prijava i drugih poslova iz oblasti knjigovodstva.

USLUGE
Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi