O AGENCIJI

AVERS Consulting and Accounting pruža usluge finansijskog savetovanja, knjigovodstva i računovodstva sve u skladu sa računovodstvenim principima, standardima i pravilima ovog velikog zanata.

Ovo uključuje sistematsko prikupljanje, razvoj i analizu informacija o finansijskom stanju organizacije. Ove informacije se mogu koristiti u različite svrhe. Za poslodavce omogućavaju planiranje i kontrolu finansijskog poslovanja i transakcija, analizu ekonomskog stanja organizacija ili preduzeća u cilju donošenja odgovarajućih poslovnih odluka.

Uz AVERS-ovo poslovno vodstvo i stručnost, svi ovi ključni aspekti vašeg poslovanja biće dovedeni do svog maksimalnog potencijala.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promene, Poreska administracija, Promene pravne forme, Finansijska analiza poslovanja, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savetovanje, Poslovi platnog prometa sa poslovnim bankama, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Promene u APR-u, Poreske prijave, Finansijski izveštaji, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
SRPSKI, ENGLESKI