O AGENCIJI

Osnovana 01.10.1996.godine, adresa na kojoj se nalazi naše poslovno sedište, predstavlja najtraženiju lokaciju u poslovnom svetu, u blizini se nalaze brojne banke i državne ustanove, što je usko povezano sa nama i klijentima.

Računovodstveni poslovi, osnivanje agencije, zastupanje pred organima Poreske uprave, ažurno vođenje poslovnih knjiga za sve delatnosti, platni promet, kreiranje izlaznih računa za klijente, predaja PDV prijava, obračun zarada, izrada završnih računa, prijava- odjava zaposlenih, zdravstvene knjižice za zaposlene.

Firma je članica saveza računovođa i revizora Srbije i upisana je u Registar pružaoca računovodstvenih usluga.

USLUGE
Osnivanje i registracija, Obračun plata, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savetovanje, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi