O AGENCIJI

ANCS nudi usluge vodjenja knjiga, računovodstva, finansijske analize i finansijskog izveštavanja, kako zakonski propisanog, tako i za potrebe menadžmenta, kao i računovodstvenog i poreskog savetovanja.

Oslanjamo se na više od 25 godina iskustva u radu sa domaćim i inostranim firmama, malim i srednjim preduzećima.

Agencija je upisana u Registar pružalaca računovodstvenih usluga (link)

Govorimo engleski i ruski jezik.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Konsalting, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi, Finansijska analiza poslovanja, Stručno usavršavanje knjigovođa početnika, Finansijski izveštaji, Godišnji porez na dohodak građana, Obračun dividende
Delatnosti firmi koje radi agencija
Preduzetnici, Male proizvodne firme, Velike firme, Mikro preduzeća, Autorska prava, Licence, Trgovina na veliko, Spoljna trgovina, Usluge, IT usluge, Udruženja, Projektantske firme, Rad na engleskom, Rad sa strancima, D.O.O.