O AGENCIJI

Agencija je osnovana 2010 godine, adresa je Orahova 11, Novi Sad.
Upisana je u Registar pružaoca računovodstvenih usluga (rešenje u prilogu)
Osnivač poseduje profesionalno računovođa kao i licence o profesionalnoj osposobljenosti izdatu od Saveza računovođa i revizora Srbije (licenca u prilogu)
Agencija za računovodstvene poslove Alura pruža usluge iz oblasti računovodstva i poreskog savetovanja za privredna društva i preduzetnike.

Usluge koje pruža agencija
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi
Delatnosti firmi koje radi agencija
Sekundarne sirovine, Ugostiteljstvo - kafićI, Maloprodaja - str, Maloprodaja - frizeri I kozmetički saloni, Apoteke, Preduzetnici, Paušalci, Male proizvodne firme, Velike proizvodne firme, Velike firme, Mikro preduzeća, Turističke agencije, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Kulturni dogadjaji, Medicinske usluge ambulante, Stomatološke ordinacije, Zdravstvene ustanove, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Projektantske firme, D.O.O.

FOTOGRAFIJE