O AGENCIJI

Agencija je osnovana 2010 godine, adresa je Orahova 11, Novi Sad.
Upisana je u Registar pružaoca računovodstvenih usluga (rešenje u prilogu)
Osnivač poseduje profesionalno računovođa kao i licence o profesionalnoj osposobljenosti izdatu od Saveza računovođa i revizora Srbije (licenca u prilogu)
Agencija za računovodstvene poslove Alura pruža usluge iz oblasti računovodstva i poreskog savetovanja za privredna društva i preduzetnike.

USLUGE
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi

FOTOGRAFIJE