O AGENCIJI

Računovodstvene usluge
Računovodstvo i knjigovodstvo

AK Store svoje usluge računovodstva i knjigovodstva prilagođava poslovnim potrebama svakog klijenta, poštujući njegove potrebe, zahteve koji variraju i menjaju se od klijenta do klijenta. Trudimo se da uspostavimo čvrste i iskrene odnose sa svojim klijentima, kako bi saradnja bila dugoročna i uspešna.

AK Store svoje usluge računovodstva i knjigovodstva prilagođava poslovnim potrebama svakog klijenta, poštujući njegove potrebe, zahteve koji variraju i menjaju se od klijenta do klijenta. Trudimo se da uspostavimo čvrste i iskrene odnose sa svojim klijentima, kako bi saradnja bila dugoročna i uspešna.

Tim računovođa AK Store je obučen i visokokvalifikovan u sledećim oblastima pružanja usluga:
Knjigovodstvo transakcija preduzeća, što podrazumeva vođenje evidencije svakodnevnih finansijskih transakcija, prodaja, kupovina, vođenje nominalnih knjiga i bankarskih poravnanja. Preciznost i ispravnost ovih evidencija je deo dobrog upravljanja poslovanjem, što bitno utiče na validnost i tačnost finansijskih izveštaja.

Godišnja priprema finansijskih izveštaja

Uspešan, pravilan i nadasve precizan godišnji izveštaj zahteva proces prikupljanja računovodstvenih informacija, kao i evidenciju svih finansijskih aktivnosti kompanije. Informacije koje su neophodne za jedan uspešan godišnji finansijski izveštaj predstavljene su u struktuiranom obliku i obično uključuju sledeće:

Bilans stanja, koji prikazuje imovinu i obaveze privrednog društva
Bilans uspeha, koji predstavlja odnos prihoda i rashoda privrednog društva
Izveštaj o novčanom toku koji iskazuje kako promene na bilansnim računima utiču na gotovinu i gotovinske ekvivalente
Svaki finansijski izveštaj zahteva diskusiju, pravilnu analizu poslovanja što predstavlja osnov za ispravno planiranje poslovanja u budućnosti.

Priprema budžeta i procena privrednog društva

Kako bi ciljevi Vašeg poslovanja bili uspešno realizovani i kako biste izbegli sve eventualne greške u finansijskom poslovanju, naš tim uradiće analizu dolaznih i odlaznih novčanih tokova kompanije, analizu troškova i raspoloživih sredstava, procenu efikasnosti upravljanja sredstvima.

Svi naši saveti i predlozi biće isključivo u interesu Vašeg uspeha.

Upravljanje fakturama

Upravljanje fakturama presudno je za efikasno poslovanje koje zahteva brze isplate. Naš tim će obraditi fakturnu dokumentaciju, proveriti i verifikovati ulazne račune, odobriti plaćanje, pravilno proknjižiti i arhivirati kako bi u budućnosti bili lako dostupni. Proverićemo ispravnost i usklađenost sa zakonima i izlazne račune koje izdajete svojim klijentima. Ova usluga učiniće Vaše poslovanje lakšim i omogućiće Vam da se koncentrišete na druge segmente rada Vaše kompanije.

Transferne cene
Izrada studija o transfernim cenama

Slobodno možemo da kažemo da su transferne cene na vrhu svih poreskih i finansijskih pitanja današnjice. Naš tim u Srbiji pruža usluge transfernih cena za poreske obveznike u Srbiji i transakcije sa njihovim povezanim licima u inostranstvu i drugim pravnim licima.

Pravilnikom o transfernim cenama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima bliže se uređuje forma i sadržina dokumentacije o transfernim cenama, izbor i nacin primene metode po principu “van dohvata ruke” kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima, kao i način utvrđivanja osnovice za obračun amortizacije stalnih sredstava nabavljenih iz transakcija sa povezanim licima, a u skladu sa zakonom.

Ak Store će za Vas uraditi studiju slučaja, kroz analizu grupe povezanih lica, analizu delatnosti i funkcionalnu analizu transakcija kako bismo izabrali adekvatan metod za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu “van dohvata ruke”. Takođe, napravićemo pregled činilaca koji imaju uticaj na određivanje cene i rizika koji se javljaju u vezi sa poslovanjem u klijentovoj delatnosti da bismo došli do ekonomske analize odnosno određivanja transfernih cena. OECD smernice definišu prirodu transakcija među povezanim licima, tj. upućuju na način sprovođenja analize da li je priroda testiranih transakcija u skladu sa principom “van dohvata ruke”. Na kraju, prikazaćemo sumarni prikaz efekata transfernih cena. U procesu poreske revizije objasnićemo tok rađene studije.

Softver koji agencija koristi
TIM-ERP SOFTVER
Usluge koje pruža agencija
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi
Delatnosti firmi koje radi agencija
Građevina - izrada stanova, Građevina - podizvodjačI, Sekundarne sirovine, Ugostiteljstvo - restorani, Ugostiteljstvo - kafićI, Maloprodaja - str, Maloprodaja - trafike, Maloprodaja - frizeri I kozmetički saloni, Menjačnice, Apoteke, Pekare, Preduzetnici, Paušalci, Male proizvodne firme, Velike proizvodne firme, Velike firme, Mikro preduzeća, Budžetske firme, Turističke agencije, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Kulturni dogadjaji, Stomatološke ordinacije, Zdravstvene ustanove, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Poljoprivredna gazdinstva, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Projektantske firme, Rad na engleskom, Rad sa strancima, D.O.O., Benzinske pumpe
Jezici koje pričamo u agenciji
SRPSKI, ENGLESKI
Broj zaposlenih
do 5 zaposlenih