AGENCIJA MANJEŠKA

Oglasa - 0

O AGENCIJI

Agencija je osnovana 2008.godine.

Nudimo sve vrste računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga.

Iz ponude izdvajamo:

Organizacija službe finansija i računovodstva radi efekisanog, tačnog i pravovremenog knjiženja svih poslovnih promena u više preduzeća i više grupacija
Obračun i knjiženje zarada i svih drugih vrsta primanja fizičkih lica rezidenata i nerezidenata
Obračun i kontrola poreza na dodatu vrednost, poreza na dobit i drugih javnih prihoda uz izradu svih potrebnih prijava u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji
Kompletna komunikacija sa poreskom upravom
Usaglašavanje sa kupcima i dobavljačima
Izrada izveštaja za potrebe menadžmenta (usaglašenja između preduzeća u okviru sistema, izveštaj o kreditima i pozajmicama, izveštaji o aktivnim i pasivnim vremenskim razgraničenjima, starosne strukture potraživanja i obaveza, planiranje i izrada tokova gotovine i dr)
Priprema i izrada finansijskih izveštaja za mikro, mala, srednja i velika preduzeća (redovnih, vanrednih i konsolidovanih sa više zemalja u različitim valutama)
Direktna saradnja sa revizorima klijenata
Obrada kreditinih podataka za potrebe klijenata
Saradnja sa sektorom kontrolinga kod klijenata radi izrade izveštaja kao i organizacija službe kontrolinga, finansija i računovodstva u zavisnim preduzećima klijenata koji su u i van teritorije Srbije
Aktivno učešće u implementaciji, administriranju i naknadnim prilagođavanjima informacionog sistema kod klijenta – od projektonog zadatka do finalizacije informacionog sistema
Konsultativne usluge za potrebe implementacije informacionog sistema (postavljanje, računovodstveno administriranje, usklađivanje sa propisima), menadžment izveštaja, poreskih pitanja i drugo
Aktivno praćenje propisa iz područja računovodstva, finansija i poreza – Zakoni, MRS, MSFI, podzakonska akta, usaglašavanje poslovanja u skladu sa promenama propisa i edukacija članova tima kod klijenta
Implementacija standarda MSFI 9, MSFI 15 i MSFI 16

Usluge koje pruža agencija
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi
Delatnosti firmi koje radi agencija
Maloprodaja - str, Maloprodaja - trafike, Maloprodaja - frizeri I kozmetički saloni, Apoteke, Pekare, Preduzetnici, Paušalci, Velike firme, Mikro preduzeća, Budžetske firme, Turističke agencije, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Kulturni dogadjaji, Medicinske usluge ambulante, Stomatološke ordinacije, Zdravstvene ustanove, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Poljoprivredna gazdinstva, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Projektantske firme, Rad na engleskom, Rad sa strancima, D.O.O., Benzinske pumpe