O AGENCIJI

Uskoro…

Softver koji agencija koristi
WINGS
Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Statusne promene, Poreska administracija, Promene pravne forme, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Obračun PDV-a, Promene u APR-u, Poreske prijave, Finansijski izveštaji, Završni računi, Godišnji porez na dohodak građana, Obračuni bolovanja, Obračun zakupa nepokretnosti i zakupa pokretnih stvari, Obračun autorskog ugovora, Obračun dividende, Obračun za privremene i povremene poslove, Ostalo
Delatnosti firmi koje radi agencija
D.O.O., Preduzetnici, Mikro preduzeća, Rad na engleskom, Rad sa strancima, Usluge, Građevina - podizvodjačI, Građevina - ostalo, Maloprodaja - frizeri I kozmetički saloni, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, IT usluge, Stomatološke ordinacije, Projektantske firme, Udruženja, Nedobitne organizacije, Sekundarne sirovine, Apoteke, Male proizvodne firme, Velike firme, Autorska prava, Licence, Patenti, Kulturni dogadjaji, Menjačnice
Jezici koje pričamo u agenciji
SRPSKI, ENGLESKI
Broj zaposlenih
do 5 zaposlenih