Alpha Financial

Oglasa - 0

O AGENCIJI

Mi kao firma se trudimo da pružimo izuzetne finansijske i profesionalne usluge uz održavanje najvišeg nivoa integriteta i profesionalizma. Da zadovoljimo sadašnje i buduće potrebe naših klijenata i pomognemo im da neguju dugoročan uspeh. Da poštujemo naše osoblje i one kojima služimo kao profesionalci i pojedinci. Uspostavljanje poverenja i lojalnosti između članova osoblja, partnera i klijenata firme. Stvoriti dinamično, otvoreno okruženje koje podstiče kreativno razmišljanje, inovativne ideje i izaziva osoblje da ispuni svoje optimalne nivoe uspeha. Da stvori harmoničan balans između posla i porodičnog života.

Usluge koje pruža agencija
Knjigovodstvo, Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Dozvola za boravak i rad, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi
Jezici koje pričamo u agenciji
SRPSKI, ENGLESKI
Broj zaposlenih
do 5 zaposlenih