Comel Transformatori – Finansijski Knjigovođa

Konkuriši odmah

Konkurišite

Zakačite Vaš CV (doc, docx, pdf)

OPIS OGLASA

Comel Transformatori Beograd je kompanija sa tendencijom razvoja, koja se bavi proizvodnjom i remontom energetskih transformatora, osnovana od strane matične kompanije Comel Beograd, poznate po dugogodišnjem iskustvu i poslovanju u oblasti elektroenergetike.
Ukoliko želite da postanete deo našeg tima, prijavite se na naš konkurs za poziciju:

Knjigovođa

Najvažniji zadaci:
• Priprema, obrada podataka i unos u poslovni program Pantheon (rezultati popisa, višak, manjak, rashodi i prihodi)
• Knjiženje materijala (ulaz, izlaz), alata, sitnog inventara i osnovnih sredstava
• Prijem, kontrola i knjiženje dinarskih i deviznih faktura
• Ažurno vođenje evidencije osnovnih sredstava, evidencije alata i sitnog inventara
• Prijem dokumenata o materijalnim promenama, troškovima proizvodnje i održavanju opreme i objekata, kontrola istih, knjiženje i arhiviranje
• Kontrola i knjiženje svih poslovnih promena iz domena materijalnog knjigovodstva
• Kontrola i knjiženje ulaznih i izlaznih dokumenata
• Kontrola i knjiženje izvoda
• Praćenje i primena procedura u vezi sa računovodstvenim dokumentima
• Usaglašavanje stanja sa partnerima
• Odgovornost za pravilno knjiženje svih računovodstvenih promena
• Odgovornost za evidenciju osnovnih sredstava i sitnog inventara
• Samostalno sastavljanje poreskih bilansa, obračuna PDV-a i ostalih poreza
• Izrada završnog računa i učestvovanje u izradi konsolidovanog bilansa
• Rad u sistemu E-faktura
• Praćenje i primena MRS i MSFI i ostalih propisa iz oblasti računovodstva
• Saradnja sa revizorskim kućama prilikom revizije finansijskih izveštaja

Kvalifikacije:
• Viša ili visoka stručna sprema ekonomskog usmerenja
• Najmanje 5 godina radnog iskustva na računovodstvenim poslovima
• Odlično poznavanje Zakona o računovodstvu, Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit
• Odlično poznavanje MS Office paketa
• Poželjno poznavanje obračuna proizvodnje i transakcije sa povezanim licima
• Poželjno poznavanje rada u poslovnom programu Pantheon

Našim zaposlenima omogućavamo rad u prijatnom i dinamičnom okruženju i izuzetno kolegijalnoj atmosferi usmerenoj ka ostvarivanju zajedničkih ciljeva, dok u isto vreme veoma cenimo balans između privatnog i poslovnog života.

Želimo da svaki član našeg tima bude motivisan i spreman da svojim radom doprinese nastavku ostvarivanja poslovnih uspeha.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor selekcije.