OLGA PLUS – Računovođa

Application deadline closed.

OPIS OGLASA

Pozicija računovođe obuhvata sledeće aktivnosti:
• knjiženje, usaglašavanje i kontrola glavne knjige i ispravnosti celokupne ulazne i izlazne računovodstvene dokumentacije;
• knjiženje obaveze po osnovu javnih prihoda, i praćenje plaćanja istih: porez na dobit, porez na imovinu, komunalne takse;
• knjiženje obračuna računovodstvene i obračun poreske amortizacije;
• samostalno podnošenje PDV prijava;
• obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu i priprema blagajničke dokumentacije za knjiženje;
• kontrola i usaglašavanje stanja potraživanja i obaveza;
• knjiženje dinarskih i deviznih izvoda;
• knjiženje osnovnih sredstava i sitnog inventara i vršenje obračuna računovodstvene amortizacije;
• usaglašavanje stvarnog i knjigovodstvenog stanja magacina gotovih proizvoda i knjiženje razlika po popisu;
• obračunavanje svih vrsta poreza i priprema odgovarajuće poreske prijave;
• priprema izveštaja po nalogu neposrednog rukovodioca;
• aktivno učestvovanje u izradi finansijskih izveštaja i poreskog bilansa;
• saradnja sa revizorskim kućama, nadležnim inspekcijskim i kontrolnim organima;
• praćenje i primena zakonske regulative u domenu svog delokruga rada.

Profil kandidata koji tražimo je:
• Proaktivna osoba i timski igrač sa najmanje tri godine iskustva u radu u
računovodstvu
• Osoba sa odličnim znanjem rada u MS Office (posebno MS Excel)
• Dobro poznaje knjigovodstvene propise i zakone
• Poznavanje rada u SAP Business One programu će se smatrati prednošću