O AGENCIJI

USLUGE:
-Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonskim propisima
-Kontrolu i obradu ispravnosti dokumentacije
-Materijalno/robno knjigovodstvo
-Registar osnovnih sredstava i amortizacije
-Evidencija blagajne i platnog prometa
-Formiranje i slanje naloga za plaćanje
-Obračun PDV-a i podnošenje svih potrebnih poreskih prijava
-Obračun poreza na imovinu i podnošenje poreske prijave
-Obračun zarada – prijava i odjava radnika
-Izrada završnog računa i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja
-Obračun i prijava poreza na dobit
-Izrada vanrednih izveštaja za potrebe vlasnika

Knjigovodstvena agencija osnovana je 2006 godine. Upisana je 2020 godine u Registar pružaoca računovodstvenih usluga u APR-u pod brojem 1466/20.

Za sve ove godine svojim klijentima pružamo računovodstvene, knjigovodstvene, savetodavne i finansijske usluge. Opredeljenje su nam mikro i mala preduzeća kao i preduzetnici svih delatnosti. Naši klijenti u nama vide pouzdanog partnera i važnog saradnika.

Sve usluge se pružaju i kroz online razmenu podataka i dokumenata i na taj način štedimo Vaše vreme i novac.

Naše dosadašnje oglašavanje se vodilo pod sloganom „ Najbolja reklama je preporuka zadovoljnog korisnika“.

USLUGE
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi