PREPOROD DOO

preporodnis@gmail.com
Oglasa - 0

O AGENCIJI

Biro vodi knjigovodstvene poslove za klijenta u zakonskim okvirima i u okviru dogovorenih prava i obaveza, što podrazumeva:

osnivanje privrednih društva, preduzetničkih radnji, udruženja…
(za klijente koji potpišu ugovor o vođenju poslovnih knjiga, ova usluga je besplatna)konsalting usluge
poresko savetovanje
vođenje glavne knjige (kontiranje i knjiženje)
vođenje analitika (kupci i dobavljači) i specifikacija
izrada zaključnih listova
izrada godišnjeg obračuna
izrada obračuna PDV-a
obrada podataka obrasca M-4 za radni staž radnika
vođenje evidencije knjige ulaznih i izlaznih faktura
obračun zarade – plate radnika
sravnjenje evidencije kupaca i dobavljača (zakonska obaveza dostavljanja IOS-a)
obrada popisnih listi osnovnih sredstava, sa zakonskom obavezom amortizacije i revalorizacije
evidencija robe (robno knjigovodstvo)
prijave, odjave zaposlenih, kao i saveti i informacije o aktuelnim zakonskim izmenama
obračun ugovora o delu, zakupa, autorskih honorara i sl.
Kao što sme već naveli da svako preduzeće ima svojih specifičnosti i da na osnovu toga postoji veoma dugačka lista usluga koje obavljamo.
Mi smo naveli samo najvažnije usluge koje obavljamo, a koje su potrebne svakom pravnom licu.

POSEBNA USLUGA
U okviru preduzeća imamo ovlašćenog sudskog veštaka iz EKONOMSKO – FINANSIJSKE OBLASTI. Tako da smo u mogućnosti da pružimo i ovu vrstu usluge

USLUGE
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi